Window to a world beyond: Göran Schildt’s journey to Bulgaria and Romania in 1963 and some multilingual and multicultural strategies

Sabira Ståhlberg
Independent scholar, E-mail: sabirien@pm.me

DOI number: 10.53604/rjbns.v13i1_4

Cite: Sabira Ståhlberg (2021), Window to a world beyond: Göran Schildt’s journey to Bulgaria and Romania in 1963 and some multilingual and multicultural strategies . RJBNS 13(1), 47-94. DOI: 10.53604/rjbns.v13i1_4. https://balticnordic.hypotheses.org/files/2022/01/06.Stahlberg.pdf

AbstractRezumat
International traveller and acclaimed Swedish-language author Göran Schildt sailed in the Black Sea in the summer of 1963. He was a well-read scholar with a deep interest in the Antiquity and a seasoned traveller with a vast experience of multilingual and multicultural situations. This was the first and last visit of his yacht Daphne to the Black Sea and the Eastern Bloc. Through the eyes of this keen observer, a small aperture can be detected among the bricks in the walls dividing Europe.
A window had been opened by world politicians in the Iron Curtain at the end of the 1950s. Although there were periods of high global tension, new possibilities for travel and tourism were created in some Eastern Bloc countries, among them Bulgaria and Romania. Visits by dozens of journalists, writers and artists and thousands of charter tourists from the Western Bloc over the next few decades opened up new windows to the world beyond the Iron Curtain.
Göran Schildt stands out among the Nordic cultural visitors to Bulgaria and Romania in the post-war period. His desire to get acquainted with everyday life and ordinary people, capability to see behind facades and analysing experiences could be defined as journalistic, but his travel writing went deeper. In comparison with some other writers from Finland, who visited Bulgaria or Romania during the Cold War, such as the poet Lassi Nummi or comic fiction writer Arto Paasilinna, and the Bulgarian author Yordan Radichkov who visited Sweden, Schildt’s background, interests and multilingual and multicultural strategies supported the discovery and collection of extensive information and the processing of it into a multidimensional travel book. This article discusses the journey and travel narrative of Göran Schildt from the perspective of multilingual and multicultural strategies for encountering other languages, societies and cultures, and the processing of experiences as recorded in his diary and his popular travel narrative.
Călătorul internațional și apreciatul autor de limba suedeză Göran Schildt a navigat către Marea Neagră în vara anului 1963. Era un savant cu lecturi bogate, cu un interes profund pentru Antichitate și un călător experimentat, cu o vastă experiență a situațiilor multilingve și multiculturale. Aceasta a fost prima și ultima vizită a iahtului său „Daphne” la Marea Neagră și în Blocul Răsăritean. Prin ochii acestui observator pasionat poate fi detectată o mică deschidere printre cărămizile din zidurile care despărțeau Europa.
O fereastră fusese deschisă de politicienii lumii în Cortina de Fier la sfârșitul anilor 1950. Deși au existat perioade de mare tensiune globală, s-au creat noi posibilități pentru călătorie și turism în unele țări din Blocul Răsăritean, printre care Bulgaria și România. Vizitele a zeci de jurnalişti, scriitori şi artişti şi a mii de turişti care călătoreau cu curse charter din Blocul de Vest în următoarele câteva decenii au deschis noi ferestre către lumea de dincolo de Cortina de Fier.
Göran Schildt se remarcă printre vizitatorii culturali nordici din Bulgaria și România în perioada postbelică. Dorința lui de a se familiariza cu viața de zi cu zi și cu oamenii obișnuiți, capacitatea de a vedea în spatele fațadelor și de a analiza experiențele ar putea fi definite ca fiind jurnalistice, dar scrisul său de călătorie a fost mult mai profund. În comparație cu alți scriitori din Finlanda, care au vizitat Bulgaria sau România în timpul Războiului Rece, cum ar fi poetul Lassi Nummi sau scriitorul de benzi desenate Arto Paasilinna, și cu autorul bulgar Yordan Radichkov care a vizitat Suedia, mediul de formare, interesele, și strategiile multilingvistice și multiculturale ale lui Schildt au susținut descoperirea și colectarea de informații extinse și prelucrarea acestora într-o carte de călătorie multidimensională. Acest articol abordează călătoria și narațiunea de călătorie a lui Göran Schildt din perspectiva strategiilor multilingve și multiculturale de întâlnire cu alte limbi, societăți și culturi, precum și procesarea experiențelor, așa cum au fost consemnate în jurnalul său și în consemnările sale populare de călătorie.
Keywords: Black Sea, Bulgaria, citizen diplomacy, Cold War, intercultural encounters, Iron Curtain, multicultural strategies, multilingualism, Nordic writers, post-war period, Romania, travel narratives, tourism
CC BY-SA License (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)
This paper has been presented at the Twelve International Conference on Baltic and Nordic Studies in Romania: ReThinking multiculturalism, multilingualism and cultural diplomacy in Scandinavia and the Baltic Sea Region, hosted by the Romanian Association for Baltic and Nordic Studies, May 27–28, 2021.

Full text in pdf: https://balticnordic.hypotheses.org/files/2022/01/06.Stahlberg.pdf

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search