“Un singur popor cu două drapele”. The Romanian-Polish relations during the interwar period

Dimitris Michalopoulos

Historical Institute for Studies on Eleutherios Veniselos and his Era, E-mail address: dmichalo@hotmail.com

DOI number: 10.53604/rjbns.v3i2_4

Acknowledgments
This paper has been presented at the Second International Conference on Nordic and Baltic Studies in Romania: Black Sea and Baltic Sea Regions: Confluences, influences and crosscurrents in the modern and contemporary ages hosted by the Romanian Association for Baltic and Nordic Studies, Târgoviste, May 20-22, 2011.

Abstract:
This article, chiefly based on the archives of the Greek Ministry of Foreign Affairs, tells the story of Romanian-Polish relations between the years 1919 and 1939. Driven by the fear of Soviet Russia, the two countries backed each other and tried to build up a cordon sanitaire which would protect Europe against ‘contamination’ from the East. During the 1920s things went more or less well – though Poland obstinately refused to participate in the Petite Entente system. In the 1930s, nonetheless, the change of the constellation of Powers in Europe, due to the rise of Germany and the inward-looking nature of Stalin’s U.S.S.R., had as a result the two countries interpreting their interests differently and gradually choosing to ally themselves with opposite camps. The outcome of that change led to Poland being conquered by the Germans and Romania fighting alongside the Axis Powers.

Rezumat:
Acest articol, care se bazează în principal pe Arhivele Ministerului Afacerilor Externe al Greciei, narează povestea relaţiilor româno-poloneze între anii 1919 şi 1939. Mânate de teama de Rusia Sovietică, cele două state s-au susţinut unul pe celălalt şi au încercat să constituie un cordon sanitaire care ar fi protejat Europa împotriva „contaminării” dinspre Răsărit. În anii 1920 lucrurile au stat mai mult sau mai puţin bine, deşi Polonia a refuzat cu încăpăţânare să participe la sistemul Micii Înţelegeri. În anii 1920, însă, schimbarea survenită în constelaţia de putere din Europa prin ridicarea Germaniei şi natura introspectivă a politicilor U.R.S.S.-ului lui Stalin a avut ca rezultat interpretarea diferită de către cele două state a intereselor lor şi iniţierea de demersuri treptate de alianţă cu tabere opuse. Rezultatul acestei schimbări a condus la situaţia în care Polonia a fost cucerită de germani şi România a luptat de aceeaşi parte cu Puterile Axei.

Keywords: Take Ionescu; Józef Piłsudski; Piast and Jagiellonian Poland; Romania; Greece

https://balticnordic.hypotheses.org/files/2018/12/06.D.Michalopoulos.pdf
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search