The Cost of Transition from Market to Command Economy: The Case of Estonia

Olaf Mertelsmann

Tartu University, E-mail: omertelsmann@yahoo.co.uk

Doi number: 10.53604/rjbns.v1i1_2

An earlier version of this paper has been presented at the XIVth International Economic History Congress in Helsinki  2006

Abstract:

While the post-socialist transition of central and eastern European economies has produced a large amount of research, the transition to the command economy has been explored mainly in the cases of Russia and East Germany. This paper is an updated summary of the results of a larger research project which is dedicated to the Stalinist reconstruction of Estonia’s economy and the postwar years. It is based mainly on archival research in Estonian and Russian archives using documents of the state and the Communist Party.

Rezumat:

Studiile ştiinţifice au abordat adesea subiectul tranziţiei economice post-socialiste în cazul ţărilor central şi est-europene. Rareori a fost tratată însă tema tranziţiei de la economia de piaţă la economia de comandă, după intrarea acestor ţări în sfera de interes a Uniunii Sovietice. Studiile care există în acest domeniu se concentrează mai ales asupra cazului Rusiei sau al Germaniei de Est. Acest articol îmbogăţeşte tocmai această arie de cercetare, tratând subiectul tranziţiei de la economia de piaţă la economia de comandă în cazul Estoniei, fenomen care s-a produs în perioada 1940-1941, respectiv 1944-1955. Lucrarea se constituie în mare măsură din concluziile aduse la zi ale unui vast proiect de cercetare dedicat reconstruirii staliniste a Estoniei în anii postbelici. Sursele de documentare au fost constituite în principal de documente din arhivele de stat şi partid estoniene şi ruseşti, precum şi de statisticile sovietice. Acest studiu arată că trecere la economia de comandă a produs o serie întreagă de efecte negative asupra economiei estoniene, atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung. Pe termen scurt a întârziat recuperarea ţării de pe urma războiului şi a produs scăderea nivelului de trai, crescând considerabil rata mortalităţii. Pe termen lung a împiedicat dezvoltarea economică ulterioară a Estoniei, care după război a fost depăşită de multe ţări care în perioada interbelică se aflaseră în urma sa din punct de vedere economic (Spania, Grecia, Portugalia). Abia după recâştigarea independenţei în 1991, Estonia a putut continua recuperarea întârzierilor, după o a doua tranziţie post-stalinistă, recupareare care încă nu s-a încheiat. Este dificil de estimat când anume Estonia va atinge media dezvoltării economice din UE. Cert este însă că dacă Estonia este astăzi din punct de vedere economic sub această media, faptul este într-o mare măsură datorat economiei de comandă din perioada sovietică.         

Keywords: Estonia;transition; market economy; command economy

Full text in pdf: https://balticnordic.hypotheses.org/files/2018/12/04.Martelsmann-1.pdf

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search