The Romanian-Finnish Cultural Relations: History, Trends, Bibliography

Alexandru Popescu

The Romanian Ministry for Foreign Affairs, E-mail:  al_popescu2002@yahoo.de

Doi number: 10.53604/rjbns.v1i1_8

Abstract: The scientific interest for the study of the Romanian-Finnish relations considerably increased during the last years. Within this trend, this article focuses on the Romanian-Finnish cultural relations and  briefly presents the most important events and moments in the history of these relations, from the 19th century to the present. It also includes a selective bibliography on the Romanian-Finnish cultural relations, with works published both in Finland and Romania. The article stresses the  need for further research in the field of Romanian-Finnish cultural relations, noticing that when the quality of the political relations was negatively affected by different historical circumstances, the cultural contacts have been maintained and even developed.                   

Rezumat: Interesul ştiinţific pentru studirea relaţiilor româno-finlandeze, şi mai ales a relaţiilor culturale româno-finladeze, a crescut în ultimii ani. Acest studiu, în prima sa parte, trece pe scurt în revistă principalele momente şi evenimente din istoria acestor relaţii culturale, începând din secolul al XIX-lea şi până în prezent. În cea de-a doua parte prezintă o bibligrafie selectivă a lucrărilor dedicate acestor realţii şi apărute atât în România, cât şi în Finlanda. Dacă în domeniul relaţiilor politice contactele dintre cele două ţări şi naţiuni nu au fost întotdeauna uşor de menţinut la nivele înalte, în domeniul cultural, interesul reciproc  a existat în permanenţă.     

Keywords: Finland, Romania, cultural relations,biliography

Full text in pdf: https://balticnordic.hypotheses.org/files/2018/12/10.Popescu-1.pdf

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search