The Nobel Peace Prize from a Romanian perspective – the interwar period

Vasilica Sirbu

University of Oslo, E-mail address: vasilics@student.ilos.uio.no

DOI number: 10.53604/rjbns.v3i2_6

Abstract:
The Nobel Prizes are widely regarded as the ultimate achievement by researchers, writers and politicians. Due to its uniqueness and the values it stands for, the Nobel Peace Prize seems increasingly important in the modern world. To this point, no Romanian citizen was awarded this prize, but how many of them were nominated and how close were those nominated to winning this prize? Based on the archives of the Nobel Institute, this paper presents the Romanian nominees during the interwar period, their image and their activity as it appears in the nomination letters. The documents show that the name of some Romanians appears in the letters of nomination for the Nobel Peace Prize, their works and ideas being of a real interest. Those who nominated them tried to influence the decisions of the Nobel Committee in favor of their candidate. The results were not positive, but Romanians, the nominees as the nominators, were among those keeping pace with the events, the politics and the peace movements in Europe during a troubled time.

Rezumat:
Premiile Nobel sunt considerate astăzi ca cea mai importanta realizare de către cercetători, scriitori şi politicieni. Datorită unicităţii sale şi a valorilor pe care le reprezintă, Premiul Nobel pentru Pace a devenit mai râvnit decât oricare altul în lumea contemporană. Prin urmare, este important să se ştie cât de generos a fost acest premiu, sau mai degrabă Comitetul Nobel, cu reprezentanţii unor naţiuni sau cât de aproape de câştigarea acestui premiului au fost alţii. Având ca punct de plecare arhivele Institutului Nobel, această lucrare prezintă candidaţii români la Premiul Nobel pentru Pace din perioada interbelică, munca şi imaginea lor aşa cum apar acestea în scrisorile de nominalizare. Documentele demonstrează că românii au fost prezenţi în scrisorile de nominalizare pentru Premiul Nobel pentru Pace, operele lor şi ideile lor fiind de un real interes. De asemenea, cei care i-au nominalizat, au încercat să influenţeze într-un mod convingător deciziile Comitetului Nobel în favoarea candidatului propus. Rezultatele nu au fost întotdeauna cele aşteptate, dar românii, atât candidaţii cât şi cei care i-au propus, au fost printre cei ce au ţinut pasul cu evenimentele, cu politica timpului şi cu mişcările pentru pace într-o perioadă tulbure din istoria Europei.

Keywords: Nobel Peace Prize; Romanians; nominations; Nobel Committee

https://balticnordic.hypotheses.org/files/2018/12/08.Sirbu_.pdf
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search