The memory of a forgotten exile: Eugen Lozovan and the intellectual dissent

Mircea-Cristian Ghenghea

”Alexandru Ioan Cuza”University in Iaşi, e-mail: mcghenghea2010@yahoo.com

DOI number: 10.53604/rjbns.v11i1_5

Mircea-Cristian Ghenghea (2019), The memory of a forgotten exile: Eugen Lozovan and the intellectual dissent . RJBNS 11(1), 77-88. DOI: 10.53604/rjbns.v11i1_5. https://balticnordic.hypotheses.org/files/2019/10/07.-Ghenghea.pdf

AbstractRezumat
Thirty years after the dissolution of the totalitarian regime in Romania, due to various reasons, most of the names of those who were forced to leave the country and choose the exile remained practically unknown to the general public, in spite of the fact that a good part of them contributed to the maintenance of a certain Romanian anti-communist resistance worldwide. One of these names is Eugen Lozovan, a distinguished scholar and a voice of the Romanian intellectual dissent from the end of the 1950s until the 1980s. Since the importance of his work as a linguist, historian, and philologist began to be widely acknowledged in his native country within the last decades, it seems of equal importance to consider his opposition towards the communist regime which controlled Romania from 1947 until 1989. He permanently took a stance and expressed his opinions through various texts published in Romanian periodicals from Western Europe, which necessarily add to the memory of the general intellectual anti-communist resistance. This is one of the reasons why in the present text we try to underline his figure and his contributions published in exile in order to better understand the significance and the impact they had for the Romanian intellectual dissent. La treizeci de ani de la disoluția regimului totalitar din România din diferite motive majoritatea numelor celor care au fost obligați să părăsească țara și să aleagă exilul au rămas practic necunoscute publicului larg, în ciuda faptului că o bună parte a acestora au contribuit la menținerea unei anumite rezistențe anticomuniste românești pe plan internațional. Unul dintre aceste nume este cel al lui Eugen Lozovan, savant distins și o voce a disidenței intelectuale românești de la sfârșitul anilor ’50 până în anii ’80. Deoarece importanța activității sale ca lingvist, istoric și filolog a început să fie recunoscută pe scară largă în țara sa natală în ultimele decenii, pare să fie la fel de importantă abordarea opoziției sale față de regimul comunist care a controlat România din 1947 până în 1989. Acesta a fost permanent conectat la realitățile din țara pe care a părăsit-o și și-a exprimat părerile prin diferite texte apărute în publicații periodice românești din Europa de Vest, care se adaugă cu necesitate memoriei rezistenței intelectuale anticomuniste. Acesta este unul dintre motivele pentru care în textul de față încercăm să scoatem în evidența figura acestuia și să ne raportăm la materialele sale publicate în exil pentru a înțelege mai bine semnificația și impactul pe care l-au avut asupra disidenței intelectuale românești.
Keywords: Eugen Lozovan; Romania; Denmark; anti-communism; exile; intellectual dissent
CC BY-SA License (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)
This paper has been presented at the 10th International Conference on Baltic and Nordic Studies in Romania entitled Dissent versus Conformism in the Nordic, Baltic and Black Sea Areas, “Ovidius” University of Constanţa, 6-8 June 2019.

Full text in pdf: https://balticnordic.hypotheses.org/files/2019/10/07.-Ghenghea.pdf

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search