The German Invasion of Norway, April-June 1940: Romanian Echoes

Bogdan-Alexandru Schipor

“A.D. Xenopol” Institute of History of the Romanian Academy, E-mail: bogdan_schipor@yahoo.it

DOI number: 10.53604/rjbns.v10i2_5

Bogdan-Alexandru Schipor (2018), The German Invasion of Norway, April-June 1940: Romanian Echoes. RJBNS, 91-107. DOI: 10.53604/rjbns.v10i2_5. https://balticnordic.hypotheses.org/files/2020/07/07.-Schipor.pdf

AbstractRezumat
We can all agree that World War II, beyond its military, political or economic coordinates, countless tragedies, convulsions propagated around the world, tensions and dramas often felt to our day, was for all of us a lesson of geography. From this perspective, the invasion of Poland in September 1939 by the German and Soviet troops was a first lesson, continued on another level by the Soviet-Finnish Winter War. The invasion of Norway (and Denmark) by the Germans in April 1940, followed by the allied reaction and the transformation of the Scandinavian states into a theatre of military operations, was monitored with distinct interest in Romania, at political, diplomatic and military level, but also at the level of general perception of a society that was both worried and avid, in the context of the European (for the time being) war, of information on the evolution of the conflict and not only. Names such as Oslo, Narvik, Trondheim, Åndalsnes, Namsos, Bergen, Lillehammer, Stavanger or Tromsø become familiar to the Romanian public. We find, especially in the Romanian media of the time, a luxurious abundance of accounts, commentaries, editorials, telegrams or interviews related to the conduct of military operations in northern Europe, beyond the censorship and restrictions imposed by the conditions of the war. From this perspective, we find it difficult to attempt even to pursue the conflict in Norway in April-May 1940 only in the light of articles in the Romanian press. Central newspapers, in the first place, abound with telegrams that alternately feature views, news, and information from both camps. Inevitably there were various denials, rumors, or what we call today “fake news”, often taken over by the sensational rush, even by big press agencies of the time, without mentioning newspapers in European capitals including Bucharest. For this reason, our objective is to identify and analyze some of the Romanian echoes generated by the invasion of Norway, both in the Romanian media, but also at a diplomatic or military level, in a context in which Romania, as a neutral state, lived its own tensions and worries about its future fate as the war spread across the old continent.Putem fi cu toții de acord asupra faptului că al doilea război mondial, dincolo de desfășurarea sa pe coordonate militare, politice sau economice, de tragediile fără număr, de convulsiile propagate la nivelul întregii lumi, de tensiunile și dramele resimțite adesea până în zilele noastre, a fost pentru noi toți și o lecție de geografie. Din această perspectivă, invadarea Poloniei din septembrie 1939 de către trupele germane și sovietice a fost o primă lecție, continuată, la un alt nivel, de Războiul de Iarnă sovieto-finlandez. Invadarea Norvegiei (și Danemarcei) de către germani, din aprilie 1940, urmată de reacția aliată și transformarea statelor scandinave într-un teatru de operațiuni militare a fost urmărită cu un deosebit interes în România, atât la nivel politic, diplomatic și militar, dar și la nivelul percepției generale a societății, îngrijorate și avidă, în contextul războiului, european deocamdată, de informații cu privire la evoluția conflictului și nu numai. Iar nume precum Oslo, Narvik, Trondheim, Åndalsnes, Namsos, Bergen, Lillehammer, Stavanger sau Tromsø devin familiare publicului român. Descoperim, mai ales în presa românească a vremii, o bogăție luxuriantă de relatări, comentarii, editoriale, telegrame sau interviuri legate de desfășurarea operațiunilor militare din nordul Europei, dincolo de cenzura și restricțiile impuse de condițiile războiului. Din această perspectivă, considerăm dificilă o eventuală încercare de a urmări desfășurarea conflictului din Norvegia din aprilie-mai 1940 doar prin prisma articolelor din presa românească. Ziarele centrale, în primul rând, abundă de telegrame care prezentau, alternativ, puncte de vedere, știri și informații din ambele tabere. Inevitabil apăreau diverse dezmințiri, zvonuri sau ceea ce astăzi numim „știri false”, preluate adesea, în goana după senzațional, chiar de mari agenții de presă ale timpului, fără a mai vorbi de ziarele din capitalele europene, inclusiv București. Din acest motiv, obiectivul nostru este acela de a identifica și analiza câteva dintre ecourile românești generate de invazia Norvegiei, atât în presa românească, dar și la nivel diplomatic sau militar, într-un context în care România, ca stat neutru, trăia propriile tensiuni și îngrijorări cu privirea la soarta sa viitoare în condițiile în care râzboiul se întindea pe bătrânul continent.
Keywords: World War II, German invasion, Norway, Scandinavian States, Romania, Allies
CC BY-SA License (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)
This paper was presented at the “Norway 100” Seminar hosted by „Al. I. Cuza” University of Iași and co-organized with the Norwegian Centre for International Cooperation in Higher Education, the Romanian Association for Baltic and Nordic Studies and the Department of Germanic Studies in Iaşi on November 18, 2017 to mark 100 years of diplomatic relations between Romania and Norway.

Full text in pdf: 07. Schipor

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search