The Effect of Borders on Identity Building in Minority Life

Enikő Molnár Bodrogi
Babeş-Bolyai University, Romania, Email: mbeniko@gmail.com

DOI number: 10.53604/rjbns.v10i1_3

Enikő Molnár Bodrogi (2018), The effect of borders on identity building in minority life. RJBNS 10(1), 21-42. DOI: 10.53604/rjbns.v10i1_3. https://balticnordic.hypotheses.org/files/2019/01/05.-Bodrogi.pdf

Acknowledgements
This paper has been presented at the Ninth Annual International Conference on Baltic and Nordic Studies in Romania: 100 Years since Modern Independence and Unification in Baltic Sea Region and East-Central Europe held in Târgoviște, Romania, during November 15-16, 2018.

Abstract:
In my research, I have used the postmodern concept of border to analyze the influence of borders on identity building of a national minority, namely that of the Hungarians in Transylvania in the interwar period. According to recent border studies, borders can be dealt with as zones and as cultural and mental landscapes, which serve to make contacts between different entities (in the case of this research between different linguistic and ethnic groups).
The aim of this study is to seek possible answers to questions such as why and how people produce borders through symbols and narratives. How does the human perception of a landscape influence the shaping of a landscape and the way people treat that landscape? In a narrower sense, it analyzes topics like the interpretation of national minority existence, the bidirectional attempt to construct and deconstruct virtual borders and the symbolic value of the mother tongue for a minority. The basic materials of my present study are Transylvanian Hungarian literary texts.
As far as the theoretical basis of the study is concerned, I analyze the topic from the perspective of border studies, cultural and mental landscape studies and identity studies.

Rezumat:
În acest studiu am folosit conceptul postmodern de frontieră pentru a analiza influența frontierelor asupra dezvoltării identității unei minorități naționale, în speță a maghiarilor din Transilvania în perioada interbelică. În conformitate cu studiile recente de limologie (border studies), frontierele pot fi abordate ca zone sau peisaje culturale și mentale, care fac legătura între entități diferite (în cazul de față, dintre diferite grupuri lingvistice și etnice).
Acest articol își propune să caute răspunsuri la următoarele întrebări: de ce și în ce fel construiesc oamenii frontiere folosind diferite simboluri și relatări? În ce fel influențează percepția umană a unui peisaj modelarea acestuia și modul în care oamenii îl tratează? În sens mai limitat, articolul analizează teme ca interpretarea existenței unei minorități naționale, încercarea bidirecțională de a construi și a deconstrui frontiere virtuale precum și valoarea simbolică a limbii materne pentru o minoritate. Articolul se bazează pe texte din literatura maghiară transilvăneană.
Din punct de vedere teoretic, articolul are la bază studii de limologie, studii ale peisajului cultural și mental, precum și studii psihologice de identitate.

Keywords: Transylvanism; border; identity building; cultural and mental landscape

Full text: 05. Bodrogi

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search