The comparative analysis of Lithuanian manorial-serf economy and hacienda economic system of Latin America in the context of capitalist world system: from the second half of the 18th to the second half of the 19th centuries

Darius Žiemelis

Vilnius University, Faculty of History, Lithuania, E-mail: dariusziemelis@inbox.lt

DOI number: 10.53604/rjbns.v10i2_3

Darius Žiemelis (2018), The comparative analysis of Lithuanian manorial-serf economy and hacienda economic system of Latin America in the context of capitalist world system: from the second half of the 18th to the second half of the 19th centuries. RJBNS 10(2), 27-65. DOI: 10.53604/rjbns.v10i2_3. https://balticnordic.hypotheses.org/files/2020/07/05.-%C5%BDiemelis.pdf

AbstractRezumat
The paper compares for the first time in historiography the Lithuanian manorial-serf economy and Latin American hacienda economic systems of the second half of the 18th century to the second half of the 19th century in the context of the capitalist world system (CWS). The main focus will be on the explication in macro level of similarities and differences of structures and development trends of these systems. The analyzed period corresponds to the stage of both the dominance and intensification of manorial-serf economy in Lithuania and predominance and intensification of hacienda economy in Latin American countries and it was determined by the same factor of the industrial revolution. The study confirms the thesis that these economic systems belonged to typologically closed economic kind (they were focused on the serfdom method of production) in the global division of labor. It shows that both Lithuanian manorial-serf economy and haciendas of Latin America were not typical feudal enterprises, but displayed only peripheral (agrarian) capitalism features.Lucrarea compară, pentru prima oară în istoriografie, economia lituaniană de tipul domenial-iobăgesc cu sistemele economice latino-americane de tip hacienda din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea până în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în contextul sistemului mondial capitalist. Se va pune accentul pe explicarea la nivel macro a similitudinilor și diferențelor dintre structurile și tendințele de dezvoltare ale acestor sisteme. Perioada analizată corespunde atât stadiului dominării și intensificării economiei de tipul domenial-iobăgesc din Lituania, cât și a predominării și intensificării economiei hacienda în țările latino-americane, și a fost determinată de același factor al revoluției industriale. Studiul confirmă teza că aceste sisteme economice au aparținut tipologic economiei închise (caracterizată printr-o concentrare asupra iobăgiei ca metodă de producție) în cadrul diviziunii globale a muncii. Aceasta arată că atât economia de tipul domenial-iobăgesc lituaniană, cât și sistemul hacienda din America Latină nu erau întreprinderi feudale tipice și posedau doar unele caracteristici ale capitalismului periferic (agrar).
Keywords: Lithuanian manorial-serf economy, Latin American hacienda economy, second serfdom, second slavery, peripheral capitalism, capitalist world system concept
CC BY-SA License (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)

Full text in pdf: 05. Žiemelis

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search