The common denominator. Romania and the Nordic countries, 1966-1969

Cezar Stanciu
Valahia University of Târgoviște, „Grigore Gafencu” Center for the History of International Relations and Cultural Studies, E-mail: cezar.stanciu@centrulgafencu.ro

DOI number: 10.53604/rjbns.v4i2_10

Acknowledgments
The article is based on a paper presented at the Second International Conference of the Romanian Association for Baltic and Nordic Studies: Black Sea and Baltic Sea Regions: Confluences, influences and crosscurrents in the modern and contemporary ages, at Târgovişte, May 20-22, 2011.

Abstract:
One of Nicolae Ceauşescu’s beliefs was that international security and cooperation could not rely on Cold War bipolarity, but on active involvement from every state in promoting its interests and points of view. In defending such policies, Romania sought not only to affirm its sovereignty in front of Moscow, but also to build bridges towards other countries sharing similar ideas. Starting from the early 1960s, Romania developed a coherent policy towards Nordic Europe, consisting in both economic and political cooperation. The neutrality of countries such as Sweden or Finland was regarded in Bucharest as directed against superpowers bipolarity which served as a common denominator. This paper deals with Romania’s relations in Nordic Europe during the 1960s, investigating the rationalities and factors which contributed to the emergence of constructive cooperation among countries with such different backgrounds.

Rezumat:
Una dintre convingerile lui Nicolae Ceauşescu era că securitatea şi cooperarea internaţională nu se puteau baza pe bipolaritatea războiului rece ci pe implicarea activă a tuturor statelor în promovarea propriilor interese şi puncte de vedere. România căuta în acest fel să-şi afirme independenţa faţă de Moscova şi să construiască punţi către alte state care îi împărtăşeau viziunea. Începând cu anii 1960, România a dezvoltat o politică tot mai coerentă faţă de Europa Nordică, bazată pe cooperare politică şi economică. Neutralitatea unor ţări ca Suedia sau Finlanda era văzută la Bucureşti ca fiind îndreptată împotriva bipolarităţii şi aceasta a servit ca numitor comun. Această lucrare tratează relaţiile României în Europa Nordică în anii 1960, investigând raţiunile şi factorii care au contribuit la dezvoltarea unor relaţii constructive între ţări care aveau atât de puţine în comun.

Keywords: Romania; Nordic Europe; Cold War; economic cooperation; neutrality; small states; state visits

https://balticnordic.hypotheses.org/files/2018/12/13.-Stanciu.pdf
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search