The beginnings of Norwegian teaching in Romania (Bucharest, the 1960s-1980s)

Crina Leon
Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi, E-mail: crina_laurentiu(at)yahoo.no
https://orcid.org/0000-0002-3772-2037

DOI number: https://doi.org/10.2478/rjbns-2022-0008

Crina Leon (2022), The beginnings of Norwegian teaching in Romania (Bucharest, the 1960s-1980s). RJBNS 14(2), 7-17. DOI: 10.2478/rjbns-2022-0008.

AbstractRezumat
The present paper focuses on important figures involved in promoting Norwegian language and culture in Bucharest, Romania, in the communist period, more precisely between the 1960s and 1980s. Leiv Flydal, Arne Halvorsen, Valeriu Munteanu and Ilinca Constantinescu all made their contribution to a better known image of Norway in Bucharest before the Romanian Revolution of 1989. In our research, we have used not only written proofs to be found in libraries or archives but also corresponded with time witnesses (either relatives or acquaintances of the above-mentioned), who could share with us valuable memories. In some situations, both the knowledge referring to the topic and the memories were limited, so we had to put all the information together like in a puzzle.Lucrarea de față se axează pe personalităţi importante implicate în promovarea limbii și culturii norvegiene în București, România, în perioada comunistă, mai exact între anii 1960 și 1980. Leiv Flydal, Arne Halvorsen, Valeriu Munteanu și Ilinca Constantinescu și-au adus cu toţii contribuția la popularizarea imaginii Norvegiei la București înainte de Revoluția Română din 1989. În cercetarea noastră, am folosit nu doar dovezi scrise, ce se găsesc în biblioteci sau arhive, ci am purtat și corespondenţă cu martori ai vremii (rude sau cunoscuți ai celor mai sus menționați), care ne au putut împărtăşi amintiri valoroase. În unele situații, atât cunoștințele referitoare la subiect, cât și amintirile au fost limitate, prin urmare, a trebuit să potrivim toate informațiile ca într-un puzzle.
Keywords: memory culture, Norwegian studies, 1960s-1980s, University of Bucharest
CC Attribution-NonCommercial 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0)
Acknowledgements: An earlier version of this paper was presented at the 33rd Conference of the International Association for Scandinavian Studies (IASS), organized by the Centre for Scandinavian Studies of Vilnius University, Vilnius, 3-6 August 2021.

Full text in pdf: https://balticnordic.hypotheses.org/files/2023/01/04.Leon_.pdf

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search