The Baltic and the birth of a modern English maritime community: the Muscovy Company and nautical cartography, 1553-1665

Alistair Maeer
Southeastern Oklahoma State University, Email: amaeer@se.edu

DOI number: 10.53604/rjbns.v4i2_2

Abstract:
English merchants and navigators began developing their skills in the late sixteenth century to reach Baltic shores and in the process birthed a distinct English nautical charting tradition which continued to service and reflect English interests for over a century. Specifically, the efforts of the Muscovy Company and the emergence of a distinct master-apprentice relationship of chart makers within the Drapers’ Company instigated the emergence of a modern maritime community in England replete with the financial structures, ships, and skills necessary to encompass the globe. As a result of various setbacks in the late-sixteenth century, English merchants and mariners shifted from coastal trading ventures to direct long-distance overseas commerce. This transformation was initiated through the efforts of the Muscovy Company and its accompanying introduction of marine charts for navigating distant shores. The introduction and expansion of direct long-distance overseas trade and modern navigational techniques then spurred the creation of a domestic charting industry to service these English navigational needs, the Thames School of English marine charting. Born out of a close association with English commerce to the Baltic, members of the Thames School continued to produce nautical charts of the globe that reflected ever-expanding English interests until the early-eighteenth century. This paper argues that trade to and from the Baltic acted as a proving ground, the venue, within which both the origins of English long-distant overseas trade and nautical cartography emerged—two fundamentally necessary components for the Empire which followed.

Rezumat:
Comercianții și navigatorii englezi au început să-și dezvolte abilitățile de a ajunge pe țărmurile baltice la sfârșitul secolului al XVI-lea și astfel a luat naștere o tradiție engleză distinctă de cartografie maritimă, care a continuat să deservească și să reflecte interesele engleze timp de peste un secol. Concret, eforturile Companiei Moscova și apariția unei relații distincte maestru-ucenic în rândul cartografilor din cadrul Companiei Postăvarilor au generat apariția unei comunități maritime moderne în Anglia ce abunda în structuri financiare, nave și abilități necesare pentru a cuprinde globul pământesc. Ca urmare a diferitelor obstacole întâmpinate la sfârșitul secolului al XVI-lea, negustorii și marinarii englezi și-au deplasat interesul de la negustoria de coastă către comerțul maritim extern pe distanțe lungi. Această transformare a fost inițiată prin eforturile Companiei Moscova și a fost însoțită de elaborarea unor hărți maritime destinate navigației către țărmuri îndepărtate. Introducerea și extinderea comerțului extern direct pe distanțe lungi și a tehnicilor moderne de navigație au stimulat ulterior crearea unei industrii naționale cartografice pentru a deservi aceste nevoi engleze de navigație, Școala Tamisa de cartografie maritimă engleză. Născută dintr-o asociere strânsă cu comerțul englez la Marea Baltică, membrii Școlii Tamisa au continuat să producă hărți nautice ale globului ce reflectau interesele permanente engleze de expansiune până la începutul secolului al XVIII-lea. Această lucrare susține că schimburile comerciale către și dinspre Marea Baltică au acționat ca un teren de încercare, în care își au sorgintea atât comerțul extern de lungă distanță cât și cartografia nautică, două componente fundamentale necesare ale imperiului care a urmat.

Keywords: Muscovy Company, Charts, England, nautical cartography

https://balticnordic.hypotheses.org/files/2018/12/05.-Maeer.pdf
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search