Rethinking Europe: the Lithuanian Perspective

Violeta Motulaitė
Doctor in history, Ambassador of the Republic of Lithuania in Romania and Bulgaria, e-mail: Violeta.MOTULAITE(at)urm.lt

DOI number: 10.53604/rjbns.v12i1_7

Violeta Motulaitė (2020), Rethinking Europe: the Lithuanian Perspective. RJBNS 12(1), 113-119. DOI: 10.53604/rjbns.v12i1_7. https://balticnordic.hypotheses.org/files/2020/11/09.-Motulaite-1.pdf

Abstract
The initiative of the Conference on the Future of Europe (CFE) stems out of the necessity to re-evaluate the European Union project after the Brexit, the wave of populism and nationalism and the changing geopolitical environment in the world, as well as to reflect upon the European unity ten years after the entry into force of the Lisbon Treaty. As mentioned in this Franco – German initiative, it was meant to address all issues at stake and guide the future of Europe with a view to turning the EU more united and sovereign. It should have focused on policies and it should have identified the main reforms to be implemented as a matter of priority in each block of policies, setting out the types of changes to be made. The current public health crisis has redefined the problems and priorities of the EU. Some issues have become less topical, some have remained relevant and some have emerged as high priorities only now.
Rezumat
Inițiativa Conferinței privind Viitorul Europei (CFE) rezultă din necesitatea de a reevalua proiectul Uniunii Europene după Brexit, valul de populism și naționalism și mediul geopolitic mondial în schimbare, precum și de a reflecta asupra unităţii europene la zece ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. După cum s-a menționat în această inițiativă franco-germană, scopul era de a aborda toate chestiunile puse în joc și de a ghida viitorul Europei în vederea transformării UE într-o uniune mai unită și suverană. Ar fi trebuit să se concentreze asupra politicilor și să identifice principalele reforme care urmează să fie puse în aplicare cu prioritate în fiecare bloc de politici, stabilind tipurile de modificări care trebuie făcute. Actuala criză de sănătate publică a redefinit problemele și prioritățile UE. Unele aspecte au devenit mai puțin actuale, unele au rămas relevante, iar altele au apărut abia acum ca priorități ridicate.
Keywords: The European Union; COVID 19; Lithuania; shortcomings; Lithuanian proposals
CC BY-SA License (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)
Acknowledgements: This paper has been presented at the 11th international conference on Baltic and Nordic studies in Romania, Rethinking Europe in Scandinavia and the Baltic Sea Region, 28-29 May 2020.

Full text in pdf: https://balticnordic.hypotheses.org/files/2020/11/09.-Motulaite-1.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=fsKL2OkKQxI&t=1s
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search