Relations between Transylvania and the Nordic countries in the 19th century as seen in Romanian periodicals. A quantitative and qualitative analysis

Mihaela Mehedinţi

Babeş-Bolyai University, Romania, E-mail: mihaela_mehedinti@yahoo.com

DOI number: 10.53604/rjbns.v3i1_5

Acknowledgments
This paper has been presented at the Second International Conference on Nordic and Baltic Studies in Romania: Black Sea and Baltic Sea Regions: Confluences, influences and crosscurrents in the modern and contemporary ages hosted by the Romanian Association for Baltic and Nordic Studies, Târgoviste, May 20-22, 2011. The research for this paper has been facilitated by the programme Investing in people! Ph.D. scholarship, Project co-financed by the Sectoral Operational Program For Human Resources Development 2007 – 2013. Priority Axis 1. “Education and training in support for growth and development of a knowledge based society” Key area of intervention 1.5: Doctoral and post-doctoral programs in support of research. Contract nr.: POSDRU/88/1.5/S/60185 – “Innovative Doctoral Studies in a Knowledge Based Society” , Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania

Abstract:
History usually demonstrates that if two areas are remote they tend not to be in contact so often. At a first glance this seems to be the case of 19th century Transylvania’s connexions with the Nordic countries, but was this really the case? Or it is more likely that the relations between those two areas were not examined thoroughly enough until now? The present study aims at offering some answers to these important research questions by rendering a comprehensive image of the ways in which Sweden, Denmark, Norway and Finland were portrayed in three largely circulated Romanian periodicals from Transylvania. Based on the quantitative and qualitative analysis of the 623 pieces of news published by Foaie pentru minte, inimă şi literatură, Familia and Gazeta de Transilvania between 1838 and 1919 this paper shows that Transylvanians were rather well informed in what concerned the Nordic countries in the 19th century, that they positively appreciated the literary works that stemmed from this area and that they strongly positioned the Nordic countries within Europe.

Rezumat:
Istoria demonstrează că, de obicei în cazul în care două zone sunt îndepărtate, ele tind să nu fie în contact atât de des. La o primă vedere acesta pare a fi cazul conexiunilor din secolul al XIX-lea ale Transilvaniei cu ţările nordice, dar a fost, într-adevăr, acesta cazul?Sau este mai probabil ca relaţiile dintre cele două arii să nu fi fost destul de atent examinate până acum?Studiul de faţă îşi propune să ofere câteva răspunsuri la aceste întrebări de cercetare importante, făcând o imagine cuprinzătoare a modului în care Suedia, Danemarca, Norvegia şi Finlanda au fost prezentate în trei periodice româneşti de mare circulaţie din Transilvania. Bazate pe analiza cantitativă şi calitativă a 623 de ştiri publicate de către „Foaie pentru minte, inimă şi literatură”, „Familia” şi „Gazeta de Transilvania” între anii 1838 şi 1919, acest articol arată că ardelenii au fost destul de bine informaţi în ceea ce priveşte ţările nordice în secolul al XIX-lea, că au apreciat pozitiv operele literare provenite din această zonă şi că integrau cu fermitate ţările nordice în interiorul Europei.

Keywords: Nordic countries; Transylvania; Romanian periodicals; quantitative and quantitative analysis; 19th century

https://balticnordic.hypotheses.org/files/2018/12/07.Mehedinti.pdf
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search