Recognition of Finland’s Independence: a Time of Contemplation

Adél Furu
Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, E-mail: furuadel@yahoo.com

Adél Furu (2018), Recognition of Finland’s independence: a time of contemplation. RJBNS 10(1), 43-51. DOI: 10.53604/rjbns.v10i1_4. https://balticnordic.hypotheses.org/files/2019/01/06.-Furu.pdf

Acknowledgements
This paper has been presented at the Ninth Annual International Conference on Baltic and Nordic Studies in Romania: 100 Years since Modern Independence and Unification in Baltic Sea Region and East-Central Europe held in Târgoviște, Romania, during November 15-16, 2018.

Abstract:
The article deals with the measures Finland has had to take in order to determine Russia and other states to recognize Finland as an independent republic. Independence Day in Finland is not a time of festivity but a time of contemplation. We analyze the attitude problems of other countries in recognition of Finland’s independence: Nordic and Western countries but especially Russia. It is also important to investigate in what ways the Finnish government handled relations with Russia and the nature of their relation around 1917. This study also outlines how the Finnish government has acted to obtain the recognition of Finland’s independence by other states.
History is explored – in addition to the great state and ideological events – also at the level of everyday life as well as the economic and living conditions. We look at the way people have experienced the period preceding the independence and the year of independence itself. The study presents how the traditions of Independence Day have already stabilized in the early years of independence and how they continued to be respected till nowadays; how the Finns have committed to the official symbols of the country and how these symbols have been rethought and changed since the 19th century.

Rezumat:
Articolul investighează măsurile pe care Finlanda a trebuit să le ia pentru a determina Rusia și alte state să recunoască Finlanda ca o republică independentă. Ziua Independenței în Finlanda nu este un moment festiv, ci un timp de contemplare. Analizăm problemele de atitudine ale altor țări în recunoașterea independenței Finlandei: țările nordice și occidentale, dar mai ales Rusia. De asemenea, este important să investigăm în ce mod guvernul finlandez a gestionat relațiile cu Rusia și natura relației lor în jurul anului 1917. Acest studiu evidențiază, de asemenea, modul în care guvernul finlandez a acționat pentru a obține recunoașterea independenței Finlandei de către alte state.
Istoria este explorată – pe lângă marile ideologii și practici politice – la nivelul vieții cotidiene, precum și la nivelul condițiilor economice și de viață. Analizăm modul în care oamenii au experimentat perioada care precede independența și anul independenței în sine. Studiul prezintă modul în care tradițiile Zilei Independenței s-au stabilizat deja în primii ani de independență și cum au continuat să fie respectate până în zilele noastre; modul în care finlandezii s-au angajat să onoreze simbolurile oficiale ale țării și modul în care aceste simboluri au fost regândite și schimbate începând cu secolul al XIX-lea.

Keywords: independence; Finland; Russia; Sweden; Germany; memory; symbols

Full text: 06. Furu

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search