Pre-World War II Romania from Latvian Perspective: An Envoy’s views

Ēriks Jēkabsons

University of Latvia, E-mail: eriksj@lu.lv

DOI number: 10.53604/rjbns.v3i1_9

Abstract:
The paper approaches the working environment and observations of Latvian envoy Ludvigs Ēķis in Romania from the autumn of 1939 when the Latvian Legation was opened in Bucharest until the summer of 1940 when the State of Latvia was liquidated. The main focus is on the Latvian-Romanian relations in this period of time, the Romanian foreign and economical policy and the reaction of Romanian statesmen and society to the events and processes of the first stage of World War: the policy of Soviet Union, Germany and Hungary, the Soviet-Finnish War and other conflicts in region and in Europe. The article is based on the materials stored in the State Archives of Latvia and particularly on Ludvigs Ekis’ reports. In a time when war was raging in Europe, Romania, too, was subject to considerable international pressure. Some similarities can be detected between the developments in this region and in the Baltic States.

Rezumat:
Lucrarea abordează mediul de lucru şi observaţiile ministrului leton în România Ludvigs Ēķis începând din toamna anului 1939, cand Legaţia letonă a fost deschisă la Bucureşti, până în vara anului 1940, când statul leton a fost lichidat. Lucrarea se va concentra în principal asupra relaţiilor letono-române în această perioadă de timp, asupra politicii externe şi a celei economice, a reacţiei oamenilor de stat şi a societăţii româneşti faţă de evenimente şi procese desfăşurate în prima etapă a primului război mondial: politicile Uniunii Sovietice, Germaniei şi Ungariei, Războiul sovieto-finlandez şi alte conflicte regionale şi europene. Articolul se bazează pe materiale păstrate în arhivele de stat din Letonia şi în special pe rapoartele lui Ludvigs Ēķis. Într-un moment în care războiul făcea ravagii în Europa, România a fost, de asemenea, supusă unor presiuni internaţionale considerabile. Unele similitudini pot fi detectate între evoluţiile din această regiune şi cele din Statele Baltice.

Keywords: Latvia; Romania; World War II; international relations; Ludvigs Ēķis

https://balticnordic.hypotheses.org/files/2018/12/11.-Jekabsons.pdf
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search