Pre-Christian Scandinavian royalty. From the legendary kings to the 11th century kingship

Alexandra Airinei
“Alexandru-Ioan Cuza” University in Iași, E-mail: alexandraairinei@gmail.com

DOI number: 10.53604/rjbns.v16i2_8

Alexandra Airinei (2014), Pre-Christian Scandinavian royalty. From the legendary kings to the 11th century kingship. RJBNS 6(2), 95-104. DOI: 10.53604/rjbns.v16i2_8. https://balticnordic.hypotheses.org/files/2018/12/10.Airinei.pdf

Acknowledgements
This paper has been presented at the ”Alexandru-Ioan Cuza” University Paper Session in October 2013. The participant has attended the Summer School of Nordic and Baltic Studies A piece of culture, a culture of peace. The publication is supported by EEA Grants, contract no 4/22.07.2014.

Abstract:
This article focuses, as the title already expresses it, on the Pre-Christian Scandinavian Royalty, not from a political point of view, but from the perspective of what we nowadays call ideology of power. This means that we will try to identify the whole system of beliefs regarding the ideal ruler and the concepts that support his right to the throne and to the exercise of his authority . The ideas used to build the image of the perfect kingship in the pagan Scandinavia continued to exist long after the difficult process of christianisation, thing which meant in fact that the conversion was never fully completed and that this area remained distinct from the rest of the continent during the Middle Ages and even later. Even if the article refers to the Northern monarchy up to the 11th century, we included in our references a 13th century work allegedly written by the king Håkon Håkonsson, “Konungs Skuggsja”, to show this particular aspect: the fact that the pagan ideas were deeply rooted in the endemic society, the fact that they still shaped the concept of the perfect king and that there was no breach between the Christian period and the previous one, but rather a balanced continuity.

Rezumat:
Acest articol se concentrează, așa cum o exprimă și titlul, pe regalitatea scandinavă precreștină, dar nu dintr-un punct de vedere politic, ci din perspectiva a ceea ce numim noi astăzi ideologia puterii. Aceasta însemna că könungr (termen din vechea limbă nordică ce îl desemna pe rege) avea un statut special în cadrul ierarhiei sociale și, mai mult decât atât, avea anumite responsabilități în conformitate cu sistemul de credințe păgân. Ideile folosite pentru a construi imaginea regalității perfecte în Scandinavia păgână au continuat să existe mult timp după complicatul proces de creștinare, lucru care a însemnat, în esență, că fenomenul de convertire nu a fost niciodată deplin și că această zonă a rămas diferită de restul continentului pe parcursul Evului Mediu și chiar mai târziu. Deși articolul se referă la monarhia nordică până în secolul al XI-lea, am inclus în referințele noastre și o lucrare de secol XIII, atribuită regelui Håkon Håkonsson, „Konungs Skuggsja”, pentru a arăta întocmai acest aspect: faptul că ideile păgâne erau profund înrădăcinate în societatea autohtonă, că ele conturau în continuare conceptul de rege perfect și că nu a existat nicio ruptură între perioada creștină și cea anterioară, ci mai degrabă o echilibrată continuitate.

Keywords: ideology of power, pagan Scandinavia, kingship, sacred responsibilities

https://balticnordic.hypotheses.org/files/2018/12/10.Airinei.pdf
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search