Political instability and corruption. The Phanariot regime as seen by Russian and Nordic travellers

Mihaela Mehedinţi-Beiean
Babeş-Bolyai University, Romania, E-mail: mihaela_mehedinti@yahoo.com

DOI number: 10.53604/rjbns.v8i1_3

Mihaela Mehedinţi-Beiean (2016), Political instability and corruption. The Phanariot regime as seen by Russian and Nordic travellers. RJBNS 8(1), 21-44. DOI: 10.53604/rjbns.v8i1_3. https://balticnordic.hypotheses.org/files/2018/12/05.-Mehedinti.pdf

Acknowledgements
This paper was presented at the Seventh annual international conference on Baltic and Nordic Studies in Romania. Good governance in Romania and the Nordic and Baltic countries, hosted by the Romanian Association for Baltic and Nordic Studies and „Nicolae Iorga” Institute of History of the Romanian Academy, November 24-25, 2016.

Abstract:
The history of the Romanian Principalities was particularly tumultuous during the modern period, given that they were situated in a geographical area of great interest for three large empires: the Ottoman Empire, the Austrian Monarchy and Russia. As a result, the political regime established in Moldavia and Wallachia in the 18th century and which lasted until 1821 bore all the hallmarks of Orientalism as expressed by rulers, namely the most profound corruption at all administrative levels, an utter lack of interest regarding the people’s welfare and the unremorseful pursuit of their own interests.
The Nordic and Russian travellers were acutely aware of all these problems and considered that the Ottomans were the only ones to blame for this deplorable state of affairs. Unfortunately, with time, some of the shortcomings associated with the Phanariot regime became unmistakable traits of Romanian political behaviour which persisted well into the 20th century. Nevertheless, some of the travellers also remarked the adoption of a number of reforms with highly beneficial effects for the Principalities between 1711/1716 and 1821 and, at least apparently, the period when General Pavel Kiseleff was governor of Moldavia and Wallachia was an especially prolific one in terms of reversing some of the damage caused by the Phanariots.
However, one of the limitations of using travel literature as a source is that it needs to be treated with extreme care when it comes to establishing the boundaries between truth and fiction, as well as between innocent observations and decidedly dishonest interpretations. The aim of the present study is thus to present all of the above-mentioned political evolutions as they were seen by foreign travellers, whilst also questioning and unravelling the latter’s motives for depicting a certain image of the Romanian Principalities’ political elite.

Rezumat:
Istoria Principatelor Române a fost deosebit de tumultoasă în perioada modernă, dat fiind că erau situate într-o zonă geografică de un interes major pentru trei mari imperii: Imperiul Otoman, Monarhia Austriacă şi Rusia. Drept urmare, regimul politic instaurat în Moldova şi Muntenia în secolul al XVIII-lea şi care a durat până la 1821 purta toate semnele orientalismului exprimat de domnitori, mai exact cea mai profundă corupţie la toate nivelurile administrative, o completă lipsă de interes faţă de bunăstarea poporului şi urmărirea fără remuşcări a propriilor interese.
Călătorii nordici şi ruşi au fost perfect conştienţi de aceste probleme, considerând că otomanii erau unicii vinovaţi pentru această deplorabilă stare de lucruri. Din păcate, în timp, unele dintre defectele asociate regimului fanariot au devenit trăsături inconfundabile ale comportamentului politic românesc care au persistat până în secolul XX. Cu toate acestea, unii dintre călători au remarcat şi adoptarea unui număr de reforme cu efecte foarte benefice pentru Principate între 1711/1716 şi 1821 şi, cel puţin în aparenţă, perioada în care Generalul Pavel Kiseleff a fost guvernatorul Moldovei şi Munteniei a fost una extrem de prolifică în ceea ce priveşte anularea unora dintre daunele cauzate de fanarioţi.
Totuşi, una dintre limitările utilizării literaturii de călătorie ca sursă este că e nevoie să fie tratată cu maximă grijă atunci când vine vorba de stabilirea graniţelor dintre adevăr şi ficţiune sau dintre observaţiile inocente şi interpretările indiscutabil false. Scopul prezentului studiu este astfel de a prezenta toate evoluţiile politice menţionate mai sus în maniera în care au fost văzute de călătorii străini, chestionând şi scoţând în evidenţă în acelaşi timp motivele acestora pentru a prezenta o anumită image a elitei politice din Principatele Române.

Keywords: Phanariot regime, Romanian Principalities, political history, travel literature, 18th-19th centuries

https://balticnordic.hypotheses.org/files/2018/12/05.-Mehedinti.pdf
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search