Peace or conflict? Past cultural relations between the Nordic countries, Russia and the Romanian area (17th – 19th Centuries)

Mihaela Mehedinţi-Beiean
Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, E-mail: mihaela_mehedinti@yahoo.com

DOI number: 10.53604/rjbns.v16i2_9

Mihaela Mehedinţi-Beiean (2014), Peace or conflict? Past cultural relations between the Nordic countries, Russia and the Romanian area (17th – 19th Centuries) . RJBNS 6(2), 105-126. DOI: 10.53604/rjbns.v16i2_9. https://balticnordic.hypotheses.org/files/2018/12/11.Mehedinti-Beiean.pdf

Acknowledgements
This paper is based on the presentation made at the Fifth international conference on Baltic and Nordic Studies in Romania A piece of culture, a culture of peace, re-imaging European communities in the North Sea, Baltic Sea and Black Sea regions, hosted by Valahia University of Târgovişte and the Romanian Association for Baltic and Nordic Studies, August 17-19, 2014. Supported by EEA Grants, contract no 4/22.07.2014.

Abstract:
During the modern period, Europe was affected by a series of military conflicts, which periodically rebalanced and reshaped political, social and cultural relations between the states involved in them. The wars in which the Nordic countries, the Russian Empire and/or the Romanian area took part thus resulted in temporary or more constant alterations of the bilateral and multilateral connections between them.
Although not always accurate when put into the perspective of the subsequent events, contemporary accounts regarding these conflicts and the shape of the political and cultural relations surrounding them represent extremely important sources of information for researchers interested in establishing the reasons that caused certain international developments of the 20th century. Having this in view, the present study’s aim is twofold. Firstly, it intends to reveal the value of the written accounts pertaining to Nordic and Russian travellers through the Romanian area in the modern period and, secondly, to bring to light some rather hidden aspects of the cultural relations between these three geographically and culturally distinct spaces.
As cultural interactions are closely connected to political developments, a fact particularly relevant during the modern period, these two types of interstate contacts can only be analysed jointly and this general observation was either intrinsic to or made explicit in most of the analysed travel accounts. Moreover, the conclusion that must be drawn after evaluating the relations between the Nordic countries, Russia and the Romanians during the 17th-19th centuries is that sometimes political conflicts, even when they took the form of wars, could stimulate, not hinder, cultural contacts between the parties involved.

Rezumat:
În perioada modern, Europa a fost afectată de o serie de conflicte militare, care au reechilibrat și reașezat constant relațiile politice, sociale și culturale dintre statele implicate în cadrul acestora. Războaiele la care au luat parte țările nordice, Imperiul Rus și/sau arealul românesc au avut ca rezultat alterări temporare sau constante în privința conexiunilor bilaterale și multilaterale dintre acestea.
Deși nu întotdeauna corecte când sunt privite în lumina evenimentelor ulterioare, relatările contemporane cu privire la aceste conflicte și la metamorfozele relațiilor politice și culturale ce le înconjurau reprezintă surse de informare extrem de importante pentru cercetătorii interesați să determine cauzele care au generat anumite evoluții din sec. al XX-lea. Având în vedere aceasta, studiul de față are două obiective. În primul rând, acesta intenționează să releve valoarea mărturiilor scrise ce au aparținut călătorilor nordici și ruși care au traversat arealul românesc în epoca modernă și, în al doilea rând, să aducă la lumină câteva aspecte mai degrabă ascunse ale relațiilor culturale dintre aceste trei spații geografice și culturale distincte.
Cum interacțiunile culturale sunt strâns legate de evoluțiile politice, un lucru foarte relevant mai ales în epoca modernă, aceste două tipuri de contacte interstatale pot fi analizate doar împreună iar această observație generală rezultă fie intrinsec fie este formulată explicit în cele mai multe dintre relatările de călătorie analizate. În plus, concluzia care poate fi extrasă din evaluarea relațiilor dintre țările nordice, Rusia și români în sec. al XVII-lea – al XIX-lea este aceea că uneori conflictele politice, chiar și când au luat forma războaielor, pot stimula, nu impieta, asupra contactelor culturale dintre părțile implicate.

Keywords: Nordic countries, Russian Empire, the Romanian area, travel accounts, cultural relations, 17th-19th centuries

https://balticnordic.hypotheses.org/files/2018/12/11.Mehedinti-Beiean.pdf
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search