Paths to Learning Second Languages in Finland

Adél Furu

Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, E-mail: furuadel@yahoo.com

DOI number: 10.53604/rjbns.v12i2_8

Adél Furu (2020), Paths to Learning Second Languages in Finland. RJBNS 12(2), 137-147. DOI: 10.53604/rjbns.v12i2_8. https://balticnordic.hypotheses.org/files/2020/12/10.-Furu.pdf

Abstract
This article is concerned with comparative approaches to second language instruction and second language choices in Finland and describes the challenge of preserving Finland’s language and culture while facing the globalization process. The article discusses the success of Finnish second language learning and aims to investigate how Finnish and English as second languages are taught and learnt in Finland compared to other countries as well. The goal of this study is to discuss issues related to teacher training and its role in second- or even third language acquisition.
We articulate the following research questions: How does the English-language teaching line serve the international families? How does Finland develop successful teaching practices and what problems of implementation does it face? What are the challenges of teaching the pupils’ mother tongue and a second language (L2) (Finnish, Swedish, English, Russian etc.) at different levels of education? What are the differences between acquiring a Finnish or an international degree concerning adult education?
The methodology chosen for this article is a comparative study and it is used to showcase the differences between the Finnish and English second language instruction in Finland. In regard to the theoretical framework to second or foreign language acquisition, learning and teaching, I embrace linguistic, cognitive and sociocultural frameworks and approaches
Rezumat
Acest articol propune o abordare comparativă în ceea ce privește predarea unei limbi secunde și alegerea ei în Finlanda și descrie provocarea păstrării limbii și culturii finlandeze în timp ce se confruntă cu procesul de globalizare. Articolul discută succesul învățării limbii finlandeze ca a doua limbă, și își propune să investigheze modul în care finlandeza și engleza sunt predate și învățate ca a doua limbă în Finlanda comparativ cu alte țări. Scopul acestui studiu este de a discuta aspecte legate de pregătirea cadrelor didactice și rolul pregătirii lor în dobândirea unei a doua sau chiar a treia limbi.
Formulăm următoarele întrebări de cercetare: Cum servește linia de predare în limba engleză familiilor internaționale? Cum dezvoltă Finlanda practici didactice de succes și cu ce probleme de implementare se confruntă? Care sunt provocările predării limbii materne și a unei a doua limbi (finlandeză, suedeză, engleză, rusă etc.) la diferite niveluri de învățământ? Care sunt diferențele dintre dobândirea unei diplome finlandeze sau internaționale cu privire la educația adulților?
Metodologia aleasă pentru acest articol este studiul comparativ și este utilizată pentru a arăta diferențele dintre instruirea în finlandeză și engleză ca a doua limbă în Finlanda. În ceea ce privește cadrul teoretic pentru dobândirea, învățarea și predarea unei limbi secunde sau limbi străine, îmbrățișez cadre și abordări lingvistice, cognitive și socioculturale.
Keywords: second languages; Finnish; English; teacher training; adult education
CC BY-SA License (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)
This paper has been presented at the Eleventh International Conference on Baltic and Nordic Studies in Romania: ReThinking Europe in Scandinavia and the Baltic Sea region, hosted by the Romanian Association for Baltic and Nordic Studies, May 28–29, 2020.

Full text in pdf: https://balticnordic.hypotheses.org/files/2020/12/10.-Furu.pdf

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search