On the Pathway to Independence: The Congress of the Representatives of the Lithuanian Military Officers of the Romanian Front (1917)

Silviu Miloiu

Valahia University of Târgoviște, Doctoral School, Romania, E-mail: silviu.miloiu@valahia.ro

DOI number: 10.53604/rjbns.v10i2_4

Silviu-Marian Miloiu (2018), On the Pathway to Independence: The Congress of the Representatives of the Lithuanian Military Officers of the Romanian Front (1917). RJBNS 10(2), 67-90. DOI: 10.53604/rjbns.v10i2_4. https://balticnordic.hypotheses.org/files/2020/07/06.-Miloiu.pdf

Abstract
When the World War I began Lithuania was on the vanguards of the military operations. Around 60,000 Lithuanians were recruited in the Russian Army and employed on the operational fronts of the war.  However, they were not blind performers of Tsarist ambitions, but, as The Amber Declaration showed, nurtured political ambitions of their own. The document issued on 4/17 August 1914 was signed, inter alia, by the patriarch of national credo, Jonas Basanavičius , and clearly affirmed the Lithuanian ideals, i.e. the aim of unifying Lithuania with Lithuania Minor then in German hands and the awarding of an autonomous status to a united Lithuania within the Russian Empire. This article tackles an enticing moment in the process of national rebirth, the Congress of the Representatives of the Lithuanian Military Officers of the Romanian Front held in Bender (Tighina), in southern Bessarabia, on 1-3 November 1917, calling for the creation of a Lithuanian national state. How this congress and the proclamation it issued fitted into the general frame of self-determination movements and Lithuanian national revival of 1917-1918, which led to the rebirth of the Lithuanian state? Who were the conveners and the participants to this congress? What arguments did they put forward in their national-building claims? What role did it play on the pathway to Lithuanian independence? Overlooked in most of the Lithuanian historical treatises, the Congress of the Representatives of the Lithuanian Military Officers of the Romanian Front in Bender City had in fact of greater significance than it allows to be understood when counting solely the relatively lower visibility of its leaders or the direct institutional lineage to the proclamation of independence.
Rezumat
La începutul Primul Război Mondial, Lituania a fost în prim-planul operațiunilor militare. Aproximativ 60.000 de lituanieni au fost recrutați în armata rusă și angajați pe fronturile operaționale ale războiului. Cu toate acestea, aceștia nu au fost interpreți orbi ai ambițiilor țariste, ci, așa cum a arătat Declarația Ambrei, au nutrit aspirații politice proprii. Documentul emis la 4/17 august 1914 a fost semnat, printre alții, de patriarhul naționalismului lituanian, Jonas Basanavičius, și a afirmat clar idealurile lituaniene, unificarea Lituaniei cu Lituania Mică aflată în mâinile germane și acordarea unui statut autonom unei Lituanii unite în cadrul Imperiului Rus. Acest articol abordează un moment interesant din procesul renașterii naționale, Congresul reprezentanților ofițerilor și militarilor lituanieni de pe Frontul Român, organizat la 1-3 noiembrie 1917 la Bender (Tighina), în sudul Basarabiei, care a stipulat crearea statului independent lituanian. Cum s-au încadrat acest congres și proclamația emisă cu acest prilej în cadrul general al mișcărilor de autodeterminare și renaștere națională lituaniană din perioada 1917-1918, care a dus la reconstituirea statului lituanian? Cine au fost inițiatorii și participanții la acest congres? Ce argumente au prezentat în revendicările privind construcția națională? Ce rol a jucat în genealogia independenței lituaniene? Neglijat în majoritatea tratatelor istorice lituaniene, Congresul reprezentanților ofițerilor și militarilor lituanieni de pe Frontul românesc din orașul Bender a avut, în realitate, o semnificație mai mare decât permite să se înțeleagă atunci când se are în vedere doar vizibilitatea ceva mai mică a conducătorilor săi sau linia instituțională directă cu organismul care a proclamat independența de stat.
Keywords: The Congress of the Representatives of the Lithuanian Military Officers; Romanian front; Lithuanian independence; World War I; self-determination; devolution; Russian Revolution; Taryba
CC BY-SA License (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)

Full text in pdf: 06. Miloiu

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search