On semantic and semiotic multilingualism in earlier and latest works of Sabira Ståhlberg and Tzveta Sofronieva

Johanna Domokos
Gáspár Károli University of Budapest, E-mail: johanna.domokos@uni-bielefeld.de
https://orcid.org/0000-0001-7586-2463

DOI number: 10.53604/rjbns.v13i1_3

Johanna Domokos (2021), On semantic and semiotic multilingualism in earlier and latest works of Sabira Ståhlberg and Tzveta Sofronieva . RJBNS 13(1), 29-46. DOI: 10.53604/rjbns.v13i1_3. https://balticnordic.hypotheses.org/files/2022/01/05.Domokos.pdf

AbstractRezumat
The present study describes the poetics of two contemporary multilingual writers, one born in Finland (Sabira Ståhlberg) and one in Bulgaria (Tzveta Sofronieva). Besides being prolific writers in literary genres such as poetry, prose, drama, both also translate and edit world literature. Early in their career each of them achieved a PhD. Sofronieva and Ståhlberg carry out academic activities through their research studies. After visiting a multitude of places, they have become not only literary figures of both their birth countries’ literature and the literatures of several other countries, but real literary citizens of the ‘new’ world literature (McDougall, 2014). Their philosophical and ecological aestheticism voices the most urgent problems of humanity by incorporating the latest insights of brain studies, quantum physics, psychology, migration and cultural studies. Their oeuvre addresses any reader irrespective of language(s), background(s), and location(s).
After looking into the monolingually multilingual (using hidden code-switching) as well as multigraphic and multilingual (using overt code switching) artistic production of Sofronieva and Ståhlberg, this study compares two poems, one by each of them, sharing the common metaphor of the sea horse. The aim of this comparative study is to point out how their highly topical poetries activate the multilinguality of any reader, as well as how the linguistic, alphabetic code-switching and shifts of interpretation paradigms loosen formal and conceptual borders. By their act, the reader is empowered to take part in not only piecing together but creating a better ‘new’ world.
Studiul de față descrie poetica a două scriitoare contemporane multilingve, una născută în Finlanda (Sabira Ståhlberg) și cealaltă în Bulgaria (Tzveta Sofronieva). Pe lângă faptul că sunt scriitoare prolifice care se exprimă în genuri literare precum poezia, proza, drama, ambele traduc și editează literatură universală. La începutul carierei, fiecare dintre ele a obținut un doctorat. Sofronieva și Ståhlberg desfășoară activități academice materializate în studiile publicate ca rezultat al cercetărilor pe care le întreprind. După ce au vizitat o multitudine de locuri, au devenit nu numai figuri literare cunoscute ale creației din țările lor natale și ale literaturii altor țări, ci adevărați cetățeni literari ai „noii” literaturi universale (McDougall, 2014). Estetismul lor filozofic și ecologic exprimă cele mai stringente probleme ale umanității prin încorporarea celor mai recente perspective ale cercetărilor asupra creierului, fizicii cuantice, psihologiei, migrației și studiilor culturale. Opera lor se adresează fiecărui cititor, indiferent de limbă(i), background(uri) și locație(ii) geografică(e).
După ce analizează producția artistică multilingvă monolingvistică (folosind comutarea codului ascuns), precum și pe cea multigrafică și multilingvă (folosind comutarea codului deschis) a celor două scriitoare, acest studiu compară două poezii, câte una din creația fiecăreia, împărtășind metafora comună a calului de mare. Scopul acestui studiu comparativ este de a scoate în evidență modul în care poeziile lor de mare actualitate activează multilingvismul cititorilor, precum și maniera în care schimbarea codurilor lingvistice, alfabetice și schimbările paradigmelor de interpretare slăbesc granițele formale și conceptuale. Prin actul lor, cititorul este împuternicit să ia parte nu numai la reunirea, ci și la crearea unei „noi” lumi mai bune.
Keywords: multilingualism, code-switching, multiverse, zero code-switching (ZCS), 1st -5th degree code-switching (CS1-CS5), ecological literature, Anthropocene
CC BY-SA License (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)
This paper has been presented at the Twelve International Conference on Baltic and Nordic Studies in Romania: ReThinking multiculturalism, multilingualism and cultural diplomacy in Scandinavia and the Baltic Sea Region, hosted by the Romanian Association for Baltic and Nordic Studies, May 27–28, 2021.

Full text in pdf: https://balticnordic.hypotheses.org/files/2022/01/05.Domokos.pdf

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search