Old Norse gods in contemporary Norwegian novels

Cristina Vişovan
Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, E-mail:cristinas8@yahoo.com

DOI number: 10.53604/rjbns.v9i2_4

Cristina Visovan (2017), Old Norse gods in contemporary Norwegian novels. RJBNS 9(2), 31-50. DOI: 10.53604/rjbns.v9i2_4. https://balticnordic.hypotheses.org/files/2018/12/06.-Vişovan-2.pdf

Abstract:
Old Norse mythology is one of the most prolific fields in modern times. From a scholarly renewed interest to a more popular based reception, the old myths and gods seem to have been revived. The following article deals with the representation and role of two of the Old Norse gods, Odin and Ty, in contemporary Norwegian literature. It discusses in a comparative way the image of the Old Norse gods as presented by the written sources about the Viking mythology, The Poetic Edda and The Prose Edda, and by the contemporary novels that have them as main characters. Contemporary problems that trouble the Norwegian society seem to find their expression in literature where the old gods are presented as driven by anger and a desire to take revenge, either because they have lost their power or because they are led by a sense of duty, integrity and doing what is right. In the so called age of globalization, the Norwegian writers that use Old Norse mythology as inspiration seem to be themselves driven by a feeling of nostalgia after a time when the society was more homogenous or by a desire to promote and live by the Viking values

Rezumat:
Mitologia nordică este unul dintre cele mai prolifice domenii în perioada modernă. De la un interes reînnoit pe plan ştiinţific, la o recepţie ancorată mai mult în cultura populară, vechile mituri pare să fie reactualizate. Articolul următor discută reprezentarea şi rolul a doi dintre zeii nordici, Odin şi Ty, în literatura contemporană norvegiană. El prezintă într-o manieră comparativă imaginea zeilor nordici aşa cum reiese din sursele scrise ale mitologiei vikinge, Edda Poetică şi Edda în proză, şi din roamanele contemporane care îi au ca personaje principale. Probleme contemporane care marchează societatea norvegiană par să-şi găsească expresia în literatură, acolo unde vechii zei sunt prezentaţi ca fiind conduşi de mânie şi o dorinţă de a se răzbuna, fie pentru că şi-au pierdut puterea sau pentru că sunt mânaţi de un sens al datoriei, integritate şi a face ceea ce este corect. În aşa numita eră a globalizării, scriitorii norvegieni care folosesc mitologia nordică drept inspiraţie par să fie ei înşişi stăpâniţi de sentimente de nostalgie după o epocă în care societatea era mai homogenă sau de o dorinţă de a promova şi a trăi după valorile vikinge.

Keywords: Old Norse mythology, Odin, Tyr, nationalism, white racism, Viking virtues

https://balticnordic.hypotheses.org/files/2018/12/06.-Vişovan-2.pdf
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search