Norwegian studies at “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi

Crina Leon
Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi, Email: crina_laurentiu@yahoo.no

DOI number: 10.53604/rjbns.v9i1_4

Crina Leon (2017), Norwegian studies at “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi. RJBNS 9(1), 41-48. DOI: 10.53604/rjbns.v9i1_4. https://balticnordic.hypotheses.org/files/2018/12/06.-Leon-1.pdf

Abstract:
Norwegian is considered an exotic language in Romania. However, starting with the 1990s it has been a constant interest in studying this Scandinavian language, be it for a future career, for further studies in Norway, for finding a better paid job or simply as a hobby. At the “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi, the first Norwegian courses started in the academic year 2005-2006 when a language course was included in the Master’s program “German Culture in a European Context” and when Norwegian also started to be taught at the Centre of Foreign Languages of the university for anyone interested. Afterwards, the first elective courses of Norwegian were introduced for all the students of the university in 2011. Therefore, the present article is meant to show the development of Norwegian studies at the “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi starting with the academic year 2011-2012 and up to 2017.

Rezumat:
Norvegiana este considerată o limbă exotică în România. Cu toate acestea, începând cu anii 1990 a existat un interes constant pentru studierea acestei limbi scandinave, fie pentru o viitoare carieră, pentru studii ulterioare în Norvegia, pentru găsirea unui loc de muncă mai bine plătit sau pur şi simplu ca hobby. La Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, primele cursuri de limbă norvegiană au început în anul universitar 2005-2006 când a fost inclus un curs de limbă în programul de masterat intitulat „Cultura germană în context european” şi când norvegiana a început să fie predate, de asemenea, la Centrul de limbi străine al universităţii pentru toţi cei interesaţi. Ulterior, primele cursuri facultative de limbă norvegiană au fost introduse în anul 2011. Prin urmare, lucrarea de faţă îşi propune să arate parcursul studiilor de norvegiană de la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, începând cu anul universitar 2011-2012 şi până în anul 2017.

Keywords: Norwegian studies, cultural events, teaching exchanges, education

https://balticnordic.hypotheses.org/files/2018/12/06.-Leon-1.pdf
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search