Northern Norway in Viking age

Diana Lățug
Babeș- Bolyai University of Cluj-Napoca, Email: dianalatug@gmail.com

DOI number: 10.53604/rjbns.v9i2_3

Diana Lățug (2017), Northern Norway in Viking age. RJBNS 9(2), 17-29. DOI: 10.53604/rjbns.v9i2_3. https://balticnordic.hypotheses.org/files/2018/12/05.-Lățug.pdf

Abstract:
The aim of this paper is to present some aspects of the image of Northern Norway in the Viking period. The article first sketches the Viking Age and its underlying causes, by also defining, in brief, the specificity of the Vikings. It continues with considerations on the creation of Norway, so as to finally outline the country’s image in the Viking Age. Aspects of navigation, language and trade are also presented in short. This entire portrayal of Northern Norway in Viking times is based on Ottar’s account about Northern Norway at the court of King Alfred. From a literary perspective, Harald Hårfagrets Saga (The Saga of Harald Fairhair) from about 850 was analysed. This saga tells the story of a Danish princess being transformed into a Norwegian woman. Thus, one encounters the myth of Northern women. All these aspects lead to a comprehensive image of Northern Norway in the Viking Age.

Rezumat:
Scopul acestei lucrări este de a prezenta câteva aspecte ale imaginii Nordului Norvegiei în perioada vikingă. Articolul descrie mai întâi epoca vikingă și substratul acesteia, definind, de asemenea, pe scurt, specificul vikingilor. Aceasta continuă cu considerații privind crearea Norvegiei, pentru a schița în cele din urmă imaginea țării în epoca vikingă. Aspecte legate de navigație, limbă și comerț sunt, de asemenea, prezentate în mod concis. Întregul tablou al Norvegiei de Nord în epoca vikingă se bazează pe expunerea lui Ottar la curtea regelui Alfred despre Norvegia de Nord. Din perspectivă literară, Harald Hårfagrets Saga (Saga lui Harald Păr-Frumos) de pe la 850 a fost deja analizată. Această saga spune povestea unei prințese daneze transformată într-o femeie norvegiană. Astfel, în cadrul acesteia întâlnim mitul femeilor nordice. Toate aceste aspecte oferă o imagine cuprinzătoare a Norvegiei de Nord în epoca vikingă.

Keywords: Northern Norway, Viking Age, Saga, Ottar’s account

https://balticnordic.hypotheses.org/files/2018/12/05.-Lățug.pdf
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search