Nordic states contribution to peace and security

Mihai Sebastian Chihaia
Alexandru Ioan Cuza University of Iași, E-mail: mihai.seb.chihaia@gmail.com

DOI number: 10.53604/rjbns.v8i2_5

Mihai Sebastian Chihaia (2016), Nordic states contribution to peace and security. RJBNS 8(2), 73-91. DOI: 10.53604/rjbns.v8i2_5. https://balticnordic.hypotheses.org/files/2018/12/07.-Chihaia.pdf

Acknowledgements
This paper has been presented at the Seventh International Conference on Baltic and Nordic Studies in Romania, Good governance in Romania and the Nordic and Baltic countries, hosted by the Romanian Association for Baltic and Nordic Studies and Nicolae Iorga Institute of History of the Romanian Academy, București, 24-25 November, 2016.

Abstract:
Over the past years, the Nordic countries have gained a powerful voice on the stage of international affairs; in this context, this article will explore their contribution to peace and security in the sphere of the European Union.
In the past 20 years, the Nordic States (in this case I refer only to Sweden, Denmark and Finland) have gradually aligned to the collective EU foreign policy while at the same time investing in reinforcing their influence in international affairs. One of their core beliefs was that peace building involves a broad range of instruments (besides military) that encompasses crises prevention and civilian capabilities. In a world characterized by complex security issues that involve multiple aspects ranging from migration and poverty to climate change, development has started to go hand in hand with security.
The Nordic countries have proved several times that they have a powerful voice and can bring an added value on issues related to security and development. The paper will refer to their recent contributions and attempt to measure their influence and the consequences of their actions at international and EU level. Furthermore, the paper will also analyze contributions of the Nordic states to EU crisis management capabilities including the EU Common Security and Defence Policy (CSDP) operations, emphasizing how these contributions align with their foreign policies as well as assess whether they had an impact.

Rezumat:
În ultimele decenii, statele nordice și-au consolidat prezența în sistemul internațional, articolul de față propunându-și să analizeze contribuția acestora la menținerea păcii și stabilității în contextul Uniunii Europene.
În același interval de timp, statele nordice (în cazul acesta mă voi referi doar la Suedia, Danemarca și Finlanda) s-au aliniat politicii externe a Uniunii Europene, investind în același timp în creșterea influenței proprii în relațiile internaționale. Una dintre principalele viziuni a fost aceea conform căreia „peace building” implică o varietate de instrumente (pe lângă cele militare), exemple în acest sens fiind prevenirea crizelor și dezvoltarea capabilităților civile. Într-o lume dominată de probleme de securitate complexe cum ar fi migrația, sărăcia și schimbările climatice, conceptul de dezvoltare este strâns legat de cel de securitate.
Statele nordice au demonstrat de nenumărate ori că au o voce puternică pe scena internațională și pot aduce o valoare adăugată în domeniul securității și al dezvoltării. Acest articol va analiza contribuțiile recente, încercând să măsoare influența și consecințele acțiunilor lor la nivelul Uniunii Europene și la nivel internațional. De asemenea, lucrarea va analiza contribuțiile statelor nordice în cadrul capabilităților UE de gestionare a crizelor, subliniind modul în care aceste contribuții se aliniază cu politica lor externă și impactul avut la nivel international.

Keywords: international security, Nordic countries, regional cooperation, crisis management, foreign policy, comprehensive approach

https://balticnordic.hypotheses.org/files/2018/12/07.-Chihaia.pdf
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search