New Heathenry between past and present. The case of Ásatrúfélagið and Samfundet Forn Sed

Irina Manea
University of Bucharest

E-mail: irinamaria.manea(at)yahoo.se

https://orcid.org/0000-0001-7959-710X

DOI number: https://doi.org/10.53604/rjbns.v13i2_2

Irina Manea (2021), New Heathenry between past and present. The case of Ásatrúfélagið and Samfundet Forn Sed. RJBNS 13(2), 7-26. DOI: 10.53604/rjbns.v13i2_2. https://balticnordic.hypotheses.org/files/2022/01/04.Manea_.pdf

AbstractRezumat
As a variant of alternative spirituality derived from postmodern fluidity and fragmentation of large narratives, Nordic Heathenry has gone through a revival for the past decades. Due to the common ground of potentially völkish/ethnicist views shared by far-right milieus, it has been confronted with the risk of the extremist framework dominating the reception of Norse symbols and myths. While many strains of heathenry might present similarities in their neo-romantic nativist revival, some have been attempting to focus on a heritage discourse that can become acceptable and normalized in society, reflecting an open and inclusive attitude. The Asatru Association in Iceland and The Old Way in Sweden, through their public message and stated mission, underline the need for the freedom to reinvent myth and ritual while remaining anchored in the present, thus distancing themselves from other cultural appropriations and proclaiming their own role in society. The very flexible view on myth and ritual constitutes a defining aspect for the identity of these movements.Ca variantă de spiritualitate alternativă provenită din fluiditatea postmodernă şi fragmentarea marilor naraţiuni, Păgânismul nordic a trecut printr-o renaştere în ultimele decenii. Din cauza terenului comun de perspective potenţial etnicizante împărtăşite şi de gruoările de extremă dreaptă, s-a confruntat cu riscul unei abordări extremiste care să ajungă să domine receptarea simbolurilor şi miturilor nordice. În vreme ce multe direcţii de neopăgânism pot afişa similarităţi în renaşterea nativismului romantic, unele au încercat să se axeze pe un discurs despre trecut care să fie acceptabil şi normalizat în societate, reflectând o atitudine mai deschisă şi incluzivă. Asociaţia Asatru din Islanda şi Vechea Cutumă din Suedia, prin mesajele lor publice şi scopul declarat, subliniază nevoia unei libertăţi în reinventarea miturilor şi ritualurilor, rămânând ancorate în prezent, prin urmare îndepărtându-se de alte aproprieri culturale şi definindu-şi rolul în societate. Viziunea foarte flexibilă asupra mitului şi ritualului reprezintă un aspect definitoriu pentru identitatea acestor mişcări.
Keywords: heathen, heritage, Norse myth, identity, spirituality
CC BY-SA License (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)
This paper has been presented at the Twelve International Conference on Baltic and Nordic Studies in Romania: ReThinking multiculturalism, multilingualism and cultural diplomacy in Scandinavia and the Baltic Sea Region, hosted by the Romanian Association for Baltic and Nordic Studies, May 27–28, 2021.

Full text in pdf: https://balticnordic.hypotheses.org/files/2022/01/04.Manea_.pdf

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search