My file

Steinar Lone
Freelance translator and writer, E-mail: s.lone@vikenfiber.no

DOI number: 10.53604/rjbns.v7i2_6

Steinar Lone (2015), My file. RJBNS 7(2), 69-84. DOI: 10.53604/rjbns.v7i2_6. https://balticnordic.hypotheses.org/files/2018/12/08.-Lone.pdf

Acknowledgements
This paper was presented in a slightly different form, with more illustrations, at the Sixth international conference on Baltic and Nordic Studies in Romania, Historical memory, the politics of memory and cultural identity: Romania, Scandinavia and the Baltic Sea Region in comparison, organized by the Romanian Association for Baltic and Nordic Studies, Faculty of History and Political Sciences of Ovidius University of Constanța and International Summer School of The University of Oslo, Norway, May 22-23, 2015. Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway, The EEA Fund for Bilateral Relations, contract no. 910/20.03.2015.

Abstract:
The Western European impressions of the Romanian communist state are that the secret police, Securitatea, were everywhere and controlled everything. As a foreign – Norwegian – student in Romania in 1978-79, I did not really care. When the archives were opened, it turned out that my roommate at the students’ hostel had in fact a file of some 500 pages — also covering later years. That file contained photos of him — and myself, and a reference to my own file. In October 2009, I saw my file at the Romanian Securitate, from the period when I was a student in Bucharest in 1978-1979. This turned out to have only 20 pages. However, both my roommate’s story, which he used as raw material for a book (‘Verdacht.’ Mijn Securitatedossier, Uitgeverij Atlas, Amsterdam/Antwerpen 2009, ”Suspect.” Dosarul meu de la Securitate, Editura Trei, Bucureşti 2013), and my own story provide some insight into what the Securitate did – and did not. Horrible as the system was, and of course with fatal consequences for millions of innocent people, my conclusion is that they did not deserve their pay.

Rezumat:
Impresiile occidentale cu privire la statul comunist român sunt că poliția secretă, Securitatea, era omniprezentă și controla totul. Ca student străin – norvegian – în România anilor 1978-1979, nu-mi păsa. Când s-au deschis arhivele s-a dovedit că de fapt colegul meu de cameră de la căminul studențesc avea un dosar de circa 500 de pagini – ce acoperea și perioada ulterioară. Dosarul conținea și fotografii de-ale sale și de-ale mele, precum și o referire la dosarul meu. În octombrie 2009, mi-am văzut dosarul întocmit de Securitatea română. Acesta s-a dovedit a avea doar 20 de pagini. Totuși, povestea colegului meu de cameră, pe care a utilizat-o ca material pentru o carte (‘Verdacht.’ Mijn Securitatedossier, Uitgeverij Atlas, Amsterdam/Antwerpen 2009, ”Suspect.” Dosarul meu de la Securitate, Editura Trei, Bucureşti 2013), precum și propria mea poveste oferă o anumită perspectivă asupra a ceea ce Securitatea făcea – și nu făcea. Oribil așa cum era acel sistem, și, desigur, cu consecințe dramatice asupra a milioane de oameni nevinovați, concluzia mea este că nu-și merita salariul.

Keywords: student life, Securitate, secret services

https://balticnordic.hypotheses.org/files/2018/12/08.-Lone.pdf
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search