Modernization and Language Loss in the Meänkieli Community

Enikő Molnár Bodrogi

Babeș-Bolyai University of Cluj-Napoca, e-mail: mbeniko@gmail.com

DOI number: 10.53604/rjbns.v12i2_4

Enikő Molnár Bodrogi (2020), Modernization and Language Loss in the Meänkieli Community. RJBNS 12(2), 67-88. DOI: 10.53604/rjbns.v12i2_4. https://balticnordic.hypotheses.org/files/2020/12/06.-Molnar.pdf

Abstract
The Finns living in the Torne/ Tornio Valley were cut off from the Finns in Finland in 1809, when Sweden lost the territory of Finland in favor of Russia. Since then, the Tornedalian Finns have become the victims of a definite assimilation policy. Today their language, Meänkieli, is a minority language officially acknowledged in Sweden, but it is an endangered language nowadays, as well.
One of the most important factors which led to the endangered status of Meänkieli was the systematic assimilation policy of the 19th and the 20th century Sweden. One of the main aims of its representatives was to lead language minorities to the path of modernization, offering them the acquisition of majority languages instead of their minority mother tongues.
In my study, I am looking for an answer to the question of how modernization affected the Tornedalian Meänkieli-speaking community in Northern Sweden during the 19th and the first half of the 20th century, as reflected in some feuilletons written by the well-known Meänkieli writer Bengt Pohjanen. My research is based on the relational interpretation of history, culture, literature, and language identity.
Rezumat
Finlandezii din valea râului Torne/ Tornio au fost separați de finlandezii din Finlanda în anul 1809, când, în urma războiului de cucerire a Finlandei de către Imperiul Rus, Suedia a fost nevoită să cedeze teritoriul Finlandei în favoarea Rusiei. Începând de atunci, finlandezii din valea râului Torne/ Tornio au fost victimele unei puternice politici de asimilare. Limba lor, numită meänkieli, este oficial recunoscută ca limbă minoritară în Suedia, dar a rămas și astăzi o limbă periclitată.
Unul din factorii cei mai importanți care au dus la statutul de limbă periclitată a limbii meänkieli este politica sistematică de asimilare practicată de Suedia în secolele al XIX-lea și XX-lea. Unul din obiectivele adepților acestei politici a fost conducerea minorităților lingvistice spre calea modernizării, oferindu-le însușirea limbii majoritare în loc de limbile lor minoritare.
Autoarea acestui studiu își propune să găsească răspuns la următoarea întrebare: ce efecte a avut modernizarea din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și prima parte a secolului al XX-lea asupra populației vorbitoare de limbă meänkieli din nordul Suediei, așa cum este reprezentată de foiletoanele faimosului scriitor în meänkieli Bengt Pohjanen?
Studiul este bazat pe o interpretare relațională a istoriei, culturii, literaturii și identității lingvistice
Keywords: modernization; assimilation policy; nationalism; social Darwinism; discrimination; loss of mother tongue
CC BY-SA License (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)
This paper has been presented at the Eleventh International Conference on Baltic and Nordic Studies in Romania: ReThinking Europe in Scandinavia and the Baltic Sea region, hosted by the Romanian Association for Baltic and Nordic Studies, May 28–29, 2020.

Full text in pdf: https://balticnordic.hypotheses.org/files/2020/12/06.-Molnar.pdf

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search