Maintaining linguistic diversity through multilingual education

Adél Furu
Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, E-mail: furuadel@yahoo.com

DOI number: 10.53604/rjbns.v6i1_5

Cite: Adél Furu (2014), Maintaining linguistic diversity through multilingual education. RJBNS 6(1), 97-106. DOI: 10.53604/rjbns.v6i1_5. https://balticnordic.hypotheses.org/files/2018/12/07.-Furu.pdf

Acknowledgements
This paper has been presented at the Fourth international conference on Baltic and Nordic Studies in Romania Empire-building and Region-building in the Baltic, North and Black sea areas hosted by the Romanian Association for Baltic and Nordic Studies and Ovidius University of Constanta, May 24-26, 2013. Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway (Finanţat prin fonduri donate de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia).

Abstract:
This paper focuses on the educational system of two states with different cultural backgrounds. On the one hand, this paper examines the current situation of Sami teaching in Finland and on the other hand, it describes the development of Kurdish education in Turkey. Through this paper I point out how education in minority languages can contribute to the maintenance of linguistic diversity in the above mentioned multilingual societies. In the multilingual Sápmi area the existing linguistic relationships are constantly changing, while the concept of linguistic diversity is redefined. In the last half decade, Turkey began taking into account the reality of multilingualism of the linguistically heterogeneous state. Today there are several possibilities to study the Kurdish language as a mother tongue.

Rezumat:
Această lucrare se concentrează asupra sistemului de învăţământ din două state cu diferite medii culturale. Pe de o parte, această lucrare analizează situaţia actuală a predării limbii sami în Finlanda şi pe de altă parte, ea descrie dezvoltarea învăţământului în limba kurdă din Turcia. Prin această lucrare subliniez cum educaţia în limbile minorităţilor poate contribui la menţinerea diversităţii lingvistice în societăţile multilingve menţionate mai sus. În regiunea multilingvă Sápmi relaţiile lingvistice existente sunt în continuă schimbare, în timp ce conceptul diversităţii lingvistice este redefinit. În ultima jumătate de deceniu, Turcia a început să ţină cont de realitatea de multilingvism al statului lingvistic eterogen. Astăzi există mai multe posibilităţi de a studia limba kurdă ca limbă maternă.

Keywords: Finland, Turkey, Sami, Kurd, minority languages in education, linguistic diversity

https://balticnordic.hypotheses.org/files/2018/12/07.-Furu.pdf
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search