Lithuanian public opinion and the EU membership

Elena Dragomir

University of Helsinki, Aleksanteri Institute – Finnish Centre for Russian and Eastern European Studies, E-mail: elena.dragomir@helsinki.fi

Doi number: 10.53604/rjbns.v2i2_9

Abstract:
During the early 1990s, following the restoration of independence, Lithuania reoriented in terms of foreign policy towards West. One of the state’s main foreign policy goals became the accession to the EU and NATO. Acknowledging that the ‘opinion of the people’ is a crucial factor in today’s democracy as it is important and necessary for politicians to know and take into consideration the ‘public opinion’, that is the opinion of the people they represent, this paper brings into attention the public support for the political pro-West project. The paper is structured in two main parts. The first one presents in short the politicians’ discourse regarding Lithuania’s accession to the EU and its general ‘returning to Europe’, in the general context of the state’s new foreign policy, while the second part presents the results of different public opinion surveys regarding the same issue. Comparing these two sides, in the end, the paper provides the answer that the Lithuanian people backed the political elites in their European projects. Although, the paper does not represent a breakthrough for the scientific community, its findings could be of interest for those less familiarized with the Lithuanian post-Cold War history, and especially for the Romanian public to whom this journal mainly addresses.

Rezumat:
În anii 1990, după restaurarea independenţei de stat, politica externă a Lituaniei s-a reorientat spre Vest, unul dintre principalele obiective ale statului devenind aderarea la Uniunea Europenă şi la NATO. Pornind de la recunoaşterea faptului că „opinia publică” este un element crucial în democraţia de astăzi, căci este esenţial şi necesar ca politicienii să cunoască „opinia publică” – adica opinia oamenilor pe care îi reprezintă – şi să acţioneze în funcţie de ea, acest studiu aduce în atenţie sprijinul pe care l-au acordat lituanienii proiectului politic pro-occidental. Articolul este structurat în două părţi. Cea dintâi prezintă succinct discursul politic cu privire la aderarea Lituaniei la Uniunea Europeană şi la aşa-numita „revenire a Lituaniei la Europa”, în contextul general oferit de noua politică externă a statului, iar cea de-a doua parte prezintă rezultatele diferitelor sondaje de opinie pe acelaşi subiect. Comparând aceste două elemente, articolul arată că lituanienii au susţinut proiectul politic pro-occidental. Deşi lucrarea nu aduce elemente de noutate în discuţia academică, rezultatele sale pot fi de interes pentru publicul nespecialist sau pentru cel mai puţin familiarizat cu istoria recentă a Lituaniei.

Keywords: Lithuania, EU accession, public opinion, survey

https://balticnordic.hypotheses.org/files/2018/12/11.-Dragomir.pdf
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search