Literary and cultural exchange: translation trends in the Nordic and Baltic countries

Kathleen Easlick
University of Manchester, E-mail: kathleen.easlick@outlook.com

DOI number: 10.53604/rjbns.v16i2_7

Kathleen Easlick (2014), Literary and cultural exchange: translation trends in the Nordic and Baltic countries. RJBNS 6(2), 77-94. DOI: 10.53604/rjbns.v16i2_7. https://balticnordic.hypotheses.org/files/2018/12/09.Easlick.pdf

Acknowledgements
This paper is based on the presentation made at the Fifth international conference on Baltic and Nordic Studies in Romania A piece of culture, a culture of peace, re-imaging European communities in the North Sea, Baltic Sea and Black Sea regions, hosted by Valahia University of Târgovişte and the Romanian Association for Baltic and Nordic Studies, August 17-19, 2014. Supported by EEA Grants, contract no 4/22.07.2014.

Abstract:
Translation practices in countries where the national language makes up a small percentage of the total languages in the world reveal an interesting literary-cultural relation between the source and target language communities. Increasingly, English has become the world language of translation, often used as both the main source and target language. Within the Nordic and Baltic countries, we find a literary field that provides a fitting environment for translations between the national languages. This paper aims to investigate the translation practices occurring between Estonia and the Nordic and Baltic countries and its correlation to the sharing of cultural solidarity. Translation practices between Estonian and the other Baltic and Nordic languages will be the primary focus of this paper, with a secondary focus on the use of English as a major language of translation. This paper presents the translation trends from 2006-2008 based on the data collected from UNESCO’s Index Translationum. Overall, this paper aims to investigate what these translation trends reveal about the current socio-cultural relations between the source and target culture.

Rezumat:
Exerciţiile de traducere din statele în care limba naţională constituie un procent mic din totalitatea limbilor din lume relevă o relaţie cultural-literară interesantă între comunităţile lingvistice sursă şi ţintă. Engleza a devenit tot mai mult o limbă de traducere internaţională, adesea utilizată atât ca limbă sursă principală, cât şi ca limbă ţintă. În cadrul statelor nordice şi baltice găsim un areal literar care oferă un mediu propice pentru traduceri între limbile vernaculare. Acest articol îşi propune să cerceteze exerciţiile de traducere care apar între Estonia şi ţările nordice şi baltice şi legăturile acesteia cu solidaritatea culturală. Acestea vor constitui punctul central al articolului, în timp ce în plan secundar se va afla utilizarea limbii engleze ca limbă principală de traducere. Se prezintă, de asemenea, direcţiile de traducere din anii 2006-2008, bazate pe datele colectate din Index Translationum al UNESCO. Per ansamblu, articolul îşi propune să cerceteze ceea ce dezvăluie aceste direcţii de traducere cu privire la relaţiile socio-culturale actuale între cultura sursă şi cultura ţintă.

Keywords: Nordic and Baltic countries, literary translation, cultural exchange, literary recognition, socio-cultural relations

https://balticnordic.hypotheses.org/files/2018/12/09.Easlick.pdf
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search