Linguistic diversity in The Thief, by Göran Tunström

Roxana-Ema Dreve
Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Email: dreveroxana@yahoo.com

DOI number: 10.53604/rjbns.v6i1_7

Cite: Roxana-Ema Dreve (2014), Linguistic diversity in The Thief, by Göran Tunström. RJBNS 6(1), 123-133. DOI: 10.53604/rjbns.v6i1_7. https://balticnordic.hypotheses.org/files/2018/12/09.Dreve_-1.pdf

Acknowledgements
This paper has been presented at the Fourth international conference on Baltic and Nordic Studies in Romania Empire-building and Region-building in the Baltic, North and Black sea areas hosted by the Romanian Association for Baltic and Nordic Studies and Ovidius University of Constanta, May 24-26, 2013. Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway (Finantat prin fonduri donate de Islanda, Liechtenstein si Norvegia).

Abstract:
The linguistic diversity in The Thief, a novel written by the Swedish author, Göran Tunström, has as a central element the negative influence of the father figure. The evolution of the characters is profoundly connected to childhood and to the difference between the way they speak at home and the way they express themselves in society or among friends and teachers. The insertion of dialects as well as the use of comparisons and metaphors regarding the sacred / profane world, seem to point that cultural identity and unity is, paradoxically, acquired through diversity. We intend to tackle the relationship between the individual and the group / the family by using linguistic analysis of various fragments. Our aim is to show that the transition from childhood to adolescence is not only revealing for the child itself, but also for the entire community, as it insists on how we all have multiple social roles, while we never cease to be our true selves.

Rezumat:
Diversitatea lingvistică din romanul Hoţul, scris de autorul suedez Göran Tunström, are ca element central influenţa negativă a figurii tatălui. Evoluţia personajelor este legată de copilărie şi de diferenţa dintre modul în care aceştia vorbesc acasă şi felul în care se exprimă în societate, printre prieteni sau profesori. Existenţa dialectelor, precum şi folosirea comparaţiilor sau a metaforelor privind dihotomia sacru / profan, par a indica faptul că identitatea culturală este, în mod paradoxal, dobândită prin diversitate. Intenţionăm să arătăm relaţia dintre individ şi grup sau familie prin intermediul analizei lingvistice a unor diverse fragmente literare. Scopul nostru este să punem în lumină ideea conform căreia trecerea de la copilărie la adolescenţă este esenţială nu doar pentru copil, ci şi pentru întreaga societate, deoarece insistă asupra multiplelor roluri pe care le deţinem în comunitate, în timp ce niciodată nu încetăm să fim cu adevărat ”noi”.

Keywords: identity, childhood, abuse, transition, memory

https://balticnordic.hypotheses.org/files/2018/12/09.Dreve_-1.pdf
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search