Leisure in Stalin’s Estonia

Olaf Mertelsmann

Tartu University, E-mail: omertelsmann@yahoo.co.uk

Doi number: 10.53604/rjbns.v2i2_6

Abstract:
The period of Stalinism is usually overshadowed by accounts of terror and a topic like leisure seems not to be appropriate. Nevertheless, leisure was an important aspect of everyday life in Estonia under Stalin’s reign. Some elements of continuity with the interwar period might be identified. The state struggled to control leisure activities and to re-educate the population but obviously failed. Listening to foreign radio stations or reading forbidden books might have been subversive but were not yet signs of resistance. Many leisure activities bore the character of escaping from a harsh reality and from poverty. The paper is based on archival documents, oral history and life stories.

Rezumat:
Perioada stalinismului este de obicei umbrită de dovezi ale terorii şi prin urmare un subiect precum petrecerea timpului liber nu pare a fi adecvat. Totuşi, petrecerea timpului liber a reprezentat un aspect important al vieţii cotidiene în Estonia în timpul regimului lui Stalin. Câteva elemente de continuitate cu perioada interbelică ar putea fi identificate. Statul a luptat să controleze activităţile de timp liber şi să reeduce populaţia, dar a eşuat în mod evident. Ascultarea posturilor de radio străine sau citirea cărţilor interzise putea fi subversiv, dar acestea nu erau încă semne de rezistenţă. Numeroase activităţi de petrecere a timpului liber au avut caracterul de evadare din realitatea dură şi din sărăcie. Lucrarea de faţă se bazează pe documente de arhivă, istorie orală şi poveşti de viaţă.

Keywords: Stalinism, leisure, Estonia, censorship, state policies, everyday life

https://balticnordic.hypotheses.org/files/2018/12/08.-Mertelsmann.pdf
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search