Jewish faction at the Third Seimas of Lithuania in 1926-1927: on the way to the identity crisis

Saulius Kaubrys
Vilnius University, E-mail: saulius.kaubrys@if.vu.lt

DOI number: 10.53604/rjbns.v5i1_3

Cite: Saulius Kaubrys (2013), Jewish faction at the Third Seimas of Lithuania in 1926-1927: on the way to the identity crisis . RJBNS 5(1), 27-37. DOI: 10.53604/rjbns.v5i1_3. https://balticnordic.hypotheses.org/files/2018/12/05.Kaubrys.pdf

Abstract:
The article discusses the characterisation of the activity of the Jewish faction before the third Seimas and its actions at the short-lived Third Seimas. Due to the circumstances that formed at the Constituent Seimas, the Jewish faction belonged to the Seimas opposition at the First and Second Seimas. The results of the election to the Third Seimas in 1926 provided the Jewish faction with the opportunity to become a constituent part of the ruling coalition. The requirements imposed on the large partners of the coalition reflected both the aspiration to correct “the mistakes” made by the former Seimas with respect to the Jewish community and the aspiration to form the perspective of new possibilities. The relationships with the coalition partners went through two different phases – until the coup d’état of December 1926 and after it. The former link of solidarity and loyalty was replaced with a collective behaviour of adaptation, which permeated the actions of the factions of other ethnic minorities. Work experience in solving the Jewish problems at the Third Seimas is not wide and long.

Rezumat:
Articolul realizează o caracterizare a activității grupării evreiești înainte de a treia Seimas și din cursul scurtei activități a acesteia. Datorită circumstanțelor care au condus la Seimas constituantă, gruparea evreiasă făcuse parte din opoziție în cadrul primelor două Seimas. Rezultatul alegerilor pentru a treia Seimas din 1926 a oferit grupării evreiești șansa de a deveni o parte componentă a coaliției conducătoare. Cerințele impuse partenerilor mai mari din coaliție au reflectat atât aspirația de a corecta „greșelile” realizate de anterioarele Seimas cu privire la comunitatea evreiască, cât și pe aceea de a deschide perspectiva unor noi posibilități. Relația cu partenerii de coaliție a trecut prin două etape distincte – până la lovitura de stat din decembrie 1926 și după aceea. Fosta legătură de solidaritate și loialitate a fost înlocuită cu un comportament colectiv de adaptare, care a impregnat acțiunile grupărilor altor minorități etnice. Activitatea depusă pentru rezolvarea problemelor evreiești în cadrul celei de-a treia Seimas nu este consistentă și nici de durată.

Keywords: Third Seimas, Jewish faction, elections, Peasant Popular Union, Social Democrats

https://balticnordic.hypotheses.org/files/2018/12/05.Kaubrys.pdf
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search