Intermarium: the Baltic and the Black seas on the Polish mental maps in the interwar period

Marta Grzechnik
University of Greifswald, E-Mail: marta.grzechnik@eui.eu

DOI number: 10.53604/rjbns.v6i1_4

Cite: Marta Grzechnik (2014), Intermarium: the Baltic and the Black seas on the Polish mental maps in the interwar period. RJBNS 6(1), 81-96. DOI: 10.53604/rjbns.v6i1_4. https://balticnordic.hypotheses.org/files/2018/12/06.-Grzechnik.pdf

Acknowledgments
This paper has been presented at the Fourth International Conference on Nordic and Baltic Studies „Empire-building and Region-building in the Baltic, North and Black Sea Areas”, in Constanta, Romania, May 24-26, 2013. Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway (Finantat prin fonduri donate de Islanda, Liechtenstein si Norvegia)

Abstract:
The aim of the paper is to examine and compare how the Baltic Sea on the one hand and the Black and Aegean Seas on the other were conceptualized in the Polish scholarly and political discourse in the interwar period, and how mental maps of Poland’s connection to both sea regions were constructed. Because of the direct access to Baltic Sea, the link to it was more straightforward, although it was constantly questioned by German revisionist scholarship. In the south there was no territorial connection to the seas – it was to be established on the political and economic level, for example through so-called Intermarium idea. An interesting question is also to what extent the discourses connected with the Baltic and the southern European seas fell within the same discourse of the ideology of the sea, and to what extent they were contradictory or mutually exclusive.

Rezumat:
Scopul acestei lucrări este acela de a analiza și compara modul în care au fost conceptualizate în discursul științific și politic polonez din perioada interbelică Marea Baltică, pe de o parte, și Marea Neagră și Marea Egee, pe de altă parte, și cum au fost construite hărțile mentale ale legăturilor Poloniei cu cele două regiuni maritime. Datorita accesului direct la Marea Baltică, legătura a fost mai simplă, deși a fost pusă în mod constant sub semnul întrebării de către scrierile revizioniste germane. În partea de sud nu a existat nici o legătură teritorială cu aceste mări – a trebuit să fie stabilită la nivel politic și economic, de exemplu, prin așa-numita idee Intermarium. O întrebare interesantă este, de asemenea, în ce măsură discursurile legate de Marea Baltică și mările din sudul Europei s-au integrat aceluiași discurs al ideologiei mării și în ce măsură au fost contradictorii sau s-au exclus reciproc.

Keywords: Poland; interwar; Baltic Sea region; Black Sea region; Intermarium; mental maps; Baltic Institute

https://balticnordic.hypotheses.org/files/2018/12/06.-Grzechnik.pdf
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search