Intercultural political models in Egils Saga and other literary sources. A philological study

Costel Coroban

“Ovidius” University of Constanța, E-mail: coroban_costel (at) yahoo.com

DOI number: 10.53604/rjbns.v11i2_3

Costel Coroban (2019), Intercultural Political Models in Egils Saga and Other Literary Sources. A Philological Study. RJBNS 11(2), 35-48. DOI: 10.53604/rjbns.v11i2_3. https://balticnordic.hypotheses.org/files/2020/08/05.-Coroban.pdf

Abstract
This article examines the way rulers are depicted in Icelandic literary sources such as Egils saga and some other literary sources belonging to medieval Scandinavia.  We may presume that the construction and description of the image of Norwegian kings in that age, when Christianity had not totally replaced the Old beliefs in Iceland, are conclusive when attempting to better understand and analyse the mixed ideology of power in 12th and 13th century Norway and Iceland. Our aim is to explore the foundations of the political ideology of Early Medieval Norway, which were consolidated in the 12th and 13th centuries, when the authors and sources constructed an intercultural model of kingship based on the recently Christianised culture over which the influences of the old faith was overlapping.
Rezumat
Acest articol examinează modul în care conducătorii sunt descrişi în surse literare islandeze cum ar fi Egils saga şi alte surse literare aparţinând Scandinaviei medievale. Putem presupune că descrierea şi construirea imaginii regelui Norvegiei în acele timpuri, când creştinismul nu înlocuise total vechile credinţe în Islanda, sunt concluzive în încercarea de a înţelege şi de a analiza mai bine mixajul ideologic în Norvegia şi Islanda secolelor al XII-lea şi al XIII-lea. Scopul nostru este de a explora fundamentele ideologiei politice norvegiene medievale timpurii, care au fost puse în secolele al XII-lea şi al XIII-lea, când autorii şi izvoarele lăsate de aceştia au construit modele interculturale bazate pe cultura lor recent încreştinată, peste care se suprapuneau elemente ale credinţelor păgâne.
Keywords: Egils saga; Christianity; paganism; models of kingship; interculturalism
CC BY-SA License (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)

Full text in pdf: https://balticnordic.hypotheses.org/files/2020/08/05.-Coroban.pdf

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search