Instances of kingship in Sverris saga

Costel Coroban
“Valahia” University of Târgoviște, E-mail: coroban_costel@yahoo.com

DOI number: 10.53604/rjbns.v7i2_3

Costel Coroban (2015), Instances of kingship in Sverris saga. RJBNS 7(2), 27-42. DOI: 10.53604/rjbns.v7i2_3. https://balticnordic.hypotheses.org/files/2018/12/05.-Coroban.pdf

Acknowledgements
This paper was presented at the Sixth international conference on Baltic and Nordic Studies in Romania Historical memory, the politics of memory and cultural identity: Romania, Scandinavia and the Baltic Sea Region in comparison, organized by the Romanian Association for Baltic and Nordic Studies, Faculty of History and Political Sciences of Ovidius University of Constanța and International Summer School of The University of Oslo, Norway, May 22-23, 2015. Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway, The EEA Fund for Bilateral Relations, contract no. 910/20.03.2015.
This paper has been prepared with the financial support of the project “Quality European Doctorate – EURODOC”, Contract no. POSDRU/187/1.5/S/155450, project co-financed by the European Social Fund through the Sectoral Operational Programme “Human Resources Development” 2007-2013.

Abstract:
The methodology proposed in this article is that of historical research, which is understood as the formulation or identification of a research topic, followed by literature review and sources’ collection, assessment of the sources in an order that is logical and/or chronological, information and findings’ synthesis, and finally the narrative exposition of the research results and the finding of a general conclusion that draws on the finds of each segment of the research. Regarding the formula “instances of kingship” in the title, the concept of ideology plays an important role in the current research as one of the premises of the study is that power relations are embedded in it. The term ideology is to be taken in consideration in its political meaning, which is why I have chosen the formula “ideology of power”. The premise of the current thesis is that political behaviour is shaped by pre-existing ideology, which is not always logical yet it holds great meaning for the society under examination. The concept of political power includes a suite of levels of analysis: the discussion of the transformation of power (whether it is conferred, delegated, shared or limited), the way power is exerted (either through consent or coercion), what power relies on (coercion or influence) and possibly whether it flows from authority, legitimacy, or right. The source to be used in the purpose of discerning the characteristics of royalty in Norway is Sverris saga, which represents a unique source among the kings’ sagas, since it is entirely dedicated to the rule of one king.

Rezumat:
În acest articol, metodologia propusă este cea a cercetării istorice, înţeleasă prin formularea unei întrebări de cercetare, urmată de analiza studiilor şi surselor identificate într-o ordine logică sau cronologică, sintetizarea informaţiilor şi răspunsurilor descoperite şi, în final, expunerea rezultatelor cercetării şi formularea unei concluzii generale care să fie în acord cu ceea ce s-a formulat în fiecare segment al cercetării. În ceea ce priveşte sintagma „instanţe ale regalităţii” din titlu, conceptul de ideologie joacă un rol important în cercetarea de faţă deoarece se porneşte de la faptul că relaţiile de putere sunt intrinseci ideologiei. Termenul de ideologie trebuie înţeles în sensul său politic, de aceea alegând formula „ideologia puterii”. Una din premisele tezei este faptul că politica şi comportamentul politic se bazează pe o ideologie pre-existentă, care nu se întemeiază întotdeauna pe raţiune însă are o mare importanţă pentru societatea în cauză. Conceptul de putere politică include un număr mare de nivele de analiză: analiza transformărilor suferite de putere (atunci când este conferită, delegată, împărţită sau limitată), felul în care este exercitată (prin constrângere sau consimţământ) şi dacă aceasta decurge din autoritate, legitimitate sau din lege. Sursa ce a fost inclusă în analiză este Sverris saga, un izvor unic datorită faptului că este prima saga dedicată în întregime domniei unui singur rege.

Keywords: Sverris saga, Sverrir Sigurðarson, kings’ sagas, ideology, power, kingship

https://balticnordic.hypotheses.org/files/2018/12/05.-Coroban.pdf
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search