Illegal education of Polish children in Independent Lithuania in the 1930s: circumstances and development trends

Saulius Kaubrys
University of Vilnius, E-Mail: saulius.kaubrys@if.vu.lt

DOI number: 10.53604/rjbns.v4i2_4

Acknowledgments
This paper has been presented at the Third International Conference on Nordic and Baltic Studies in Romania: European Networks: the Balkans, Scandinavia and the Baltic World in a Time of Crisis hosted by the Romanian Association for Baltic and Nordic Studies and Valahia University of Târgoviste, and sponsored by the Romanian National Research Council, May 25-27, 2012.

Abstract:
The circular of the Minister of Education Konstantinas Šakenis on the amendment to the 1925 Law on Primary Education, dated August 6th 1927 and the 1936 Law on Primary Education created the precedent demanding that children of mixed families (only one parent of Lithuanian nationality) should be taught at Lithuanian schools. As a result of this demand, the need to evade this provision arose because the contingent of pupils in Polish schools suffered losses due to this restriction. Polish organisations (“Pochodnia”) seeking to compensate losses due to restriction of spread of Polish people started organising illegal (secret) Polish schools. To contain their activities, official authorities used the mechanism of punishment, which partly suppressed that process. Polish organisations changed the tactics of their activities in seeking to maintain vitality of secret schools. The analysis of contents of some financial sources shows that almost the same amount of funds was allocated to both legal and illegal schools (the case of 1937). Establishment of diplomatic relations between Lithuania and Poland in 1938 activated secret education of Polish children, developed it even to a greater extent, and enhanced self-confidence of secret teachers in doing their work.

Rezumat:
Circulara Ministrului Educației Konstantinas Šakenis asupra amendamentului la Legea Educației Primare din 6 august 1927 și Legea Educației Primare din 1936 au creat precedentul de a solicita ca elevii din familii mixte (cu un singur părinte de naționalitate lituaniană) să fie educați în școli lituaniene. Ca rezultat al acestei solicitări a apărut și nevoia de a se sustrage acestei prevederi ca urmare a faptului că a fost afectat contingentul elevilor din școlile poloneze. Organizațiile poloneze (“Pochodnia”) care căutau să compenseze aceste pierderi datorate restricțiilor impuse au început să organizeze școli poloneze ilegale (secrete). Pentru a le diminua activitatea, autoritățile de stat au făcut uz de pedepse, acestea contribuind la suprimarea acestui proces. Organizațiile poloneze și-au schimbat tacticile căutând să mențină vitalitatea școlilor secrete. Analiza conținutului unor surse financiare arată că fonduri aproape echivalente au fost alocate școlilor legale și ilegale poloneze (datele sunt din 1937). Stabilirea relațiilor diplomatice dintre Lituania și Polonia în 1938 a activat procesul educației ilegale a copiilor polonezi, a dezvoltat-o intr-o mai mare măsură și a întărit încrederea profesorilor clandestini în activitatea lor.

Keywords: secret education of Polish children; “Pochodnia”; the Law on Primary Education of 1936

https://balticnordic.hypotheses.org/files/2018/12/07.-Kaubrys.pdf
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search