Identity and memory in Eastern and Central Europe: tracing Czesław Miłosz and Milan Kundera

Leonidas Donskis
Vytautas Magnus University of Kaunas, Email: donskis@yahoo.com

DOI number: 10.53604/rjbns.v7i1_3

Leonidas Donskis (2015), Identity and memory in Eastern and Central Europe: tracing Czesław Miłosz and Milan Kundera. RJBNS 7(1), 69-89. DOI: 10.53604/rjbns.v7i1_3. https://balticnordic.hypotheses.org/files/2018/12/05.-Donskis.pdf

Acknowledgements
This paper was presented at the Sixth international conference on Baltic and Nordic Studies in Romania Historical memory, the politics of memory and cultural identity: Romania, Scandinavia and the Baltic Sea Region in comparison, hosted by the Romanian Association for Baltic and Nordic Studies, Faculty of History and Political Sciences of Ovidius University of Constanța and International Summer School of The University of Oslo, Norway, May 22-23, 2015. Supported by EEA Grants, contract no 4/22.07.2014.

Abstract:
Identity and memory are two indispensable keywords of society and culture when we deal with Eastern and Central Europe in terms of their modernity and its predicaments. Put in the context of politics and literature, they allow a point of departure in a study of yet another Europe, that is, Eastern Europe on the mental map of Western Europe. They serve as an important trajectory in the history of consciousness of a significant part of Europe that has yet to be tackled, grasped, and appreciated by the political, academic, and educational mainstream of Western Europe with its innumerable clichés and stereotypes over Eastern and Central Europe. No theoretical or empirical analysis would match the depths and originality of exploration of this issue which we encounter in the essayistic writings and fiction of two major Central European writers – namely, Czesław Miłosz and Milan Kundera. This study in the history of consciousness and also in politics and literature offers an interpretive framework for a European scholarly debate on Eastern and Central European sensibilities.

Rezumat:
Identitatea și memoria reprezintă doi termeni cheie indispensabili în ceea ce privește societatea și cultura atunci când abordăm problematica Europei Centrale și de Răsărit în termenii modernității și aporiilor. Plasați în contextul politicii și literaturii, aceștia oferă un punct de plecare către o altă Europă, Europa Răsăriteană, așa cum o regăsim pe harta mentală a Europei Occidentale. Ei slujesc ca o traiectorie importantă în istoria conștiinței unei importante părți a Europei care este încă necesar să fie abordată, înțeleasă și apreciată de către curentele de gândire predominante din lumea politică, academică și educațională a Europei Occidentale, cu nenumăratele sale clișee și stereotipuri cu privire la Europa Centrală și de Răsărit. Nu există nicio analiză teoretică sau empirică care să egaleze în termenii profunzimii și originalității explorarea acestui subiect așa cum apare în scrierile eseistice și de ficțiune ale celor doi mari scriitori central-europeni, Czesław Miłosz și Milan Kundera. Studiul istoriei conștiinței și al politicii și literaturii oferă cadrul interpretativ pentru o dezbatere academică asupra sensibilităților Europei Centrale și de Răsărit.

Keywords: Communism, dystopia, identity, imagination, Ketman, memory, modernity

https://balticnordic.hypotheses.org/files/2018/12/05.-Donskis.pdf
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search