Hedda Gabler: between territories

Gianina Druță
University of Oslo, Email: gianinadruta@yahoo.com

DOI number: 10.53604/rjbns.v8i1_5

Gianina Druță (2016), Hedda Gabler: between territories. RJBNS 8(1), 53-69. DOI: 10.53604/rjbns.v8i1_5. https://balticnordic.hypotheses.org/files/2018/12/07.-Dru%C8%9B%C4%83.pdf

Acknowledgements
This paper has been presented at the Seventh International Conference on Baltic and Nordic Studies in Romania, Good governance in Romania and the Nordic and Baltic countries, hosted by the Romanian Association for Baltic and Nordic Studies and Nicolae Iorga Institute of History of the Romanian Academy, București, 24-25 November, 2016.

Abstract:
The aim of this paper is to provide a deleuzian analysis of Hedda Gabler, one of the most controversial feminine characters of Ibsen’s plays. Thus, using Gilles Deleuze’s concepts to interpret Hedda Gabler we can acquire a clearer perspective over the protagonist and her relationship to “territories” as sexuality, family or society, reconfiguring also the context in which she is living. The deleuzian lens enables us to offer a logical explanation of Hedda Gabler as a complex character, reconfiguring the context she belongs to and taking her out of the rigid imaginary of the paradox and of the absurd. Thus, Deleuze’s philosophy helps us understand better how Hedda Gabler determines in a certain way the ambiguity of the “territories” and how she influences/is influenced by it. Thus, this study represents a literary analytical exercise inspired by some of Deleuze’s concepts, more specifically deterritorialisation/territory, antigenealogy, rhizome, alliance and the plan of immanence, and is interested to see how they function in Henrik Ibsen’s play. Aspects as a character’s corporeality, the spatial structure and the irony contribute as well to a unified perspective regarding the different territorial forms analysed in the paper: sexuality, family, society, etc.

Rezumat:
Scopul acestei lucrări este de a realiza o analiză deleuziană a unuia dintre personajele feminine cele mai controversate din piesele de teatru ibseniene, și anume Hedda Gabler. Astfel, utilizând conceptele lui Gilles Deleuze pentru a o interpreta pe Hedda Gabler, poate fi conturată o perspectivă mai clară asupra protagonistei și asupra relației sale cu teritorii precum sexualitatea, familia sau societatea, reconfigurând, de asemenea, contextul în care trăiește. Lentila deleuziană ne permite să oferim o explicație logică a personajului complex care este Hedda Gabler, reconstituind contextul căruia îi aparține și analizând-o în afara imaginarului rigid al paradoxului și al absurdului. Astfel, filosofia lui Deleuze ajută la o mai bună înțelegere a felului în care Hedda Gabler determină, într-un anumit fel, ambiguitatea ”teritoriilor”și (le) influențează/este influențată de acestea. Astfel, studiul de față reprezintă un exercițiu analitic literar inspirat de câteva dintre conceptele lui Deleuze, printre care deteritorializarea, anti-genealogia, rizomul, alianța și planul de imanență, după cum are în vedere modul în care acestea funcționează în piesa lui Ibsen. Aspecte precum corporalitatea personajului, structura spațială și ironia contribuie, de asemenea, la o perspectivă unitară asupra diferitelor forme teritoriale analizate în lucrare, precum sexualitatea, familia, societatea etc.

Keywords: Hedda Gabler, territories, deterritorialization, sexuality, family, society

https://balticnordic.hypotheses.org/files/2018/12/07.-Druță.pdf
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search