Great Britain and the United States of America as alterity figures for Romanians in the modern epoch: Ethno-cultural images and social representations

Mihaela Mehedinți

National Museum of Transylvanian History, Cluj-Napoca, E-mail: mihaela_mehedinti@yahoo.com

https://orcid.org/ 0000-0001-9753-7880

Mihaela Mehedinți (2022), Great Britain and the United States of America as alterity figures for Romanians in the modern epoch: Ethno-cultural images and social representations. RJBNS 14(1), 99-123. DOI: 2478/rjbns-2022-0006.

Abstract Rezumat
The main characteristics of any given social group are defined through comparisons with members of other communities and result from a complex interplay. Identity and alterity are thus constructed simultaneously and interdependently in accordance with group representations emerging from various sources: direct contact through travelling, mere legends or more verifiable accounts, scientific or fictional works, press articles tackling diverse topics, school textbooks, almanacs, etc. The British and the Americans were not identified as the most noteworthy alterity figures by the Romanian mentality of the modern period, but they were surely perceived distinctively from other foreigners. Despite the cultural and/or geographical distance between Transylvania, Wallachia and Moldavia, on the one hand, and Great Britain and the United States of America, on the other hand, towards the end of the 19th century average Romanians were able to interwove information gathered from a wide range of sources and to transform it into realistic depictions of these two countries and their inhabitants. This process of defining the Other combined diachronic and synchronous tendencies, fiction and facts, stereotypes and truth. By synthesising the work done by previous researchers, the present study provides an overall image of the ways in which Great Britain and the United States of America were perceived by Romanians throughout the 18th and 19th centuries. Principalele caracteristici ale oricărui grup social dat sunt definite prin comparaţie cu membri ai altor comunităţi şi rezultă în urma unor interacţiuni complexe. Identitatea şi alteritatea sunt astfel construite simultan şi interdependent, în conformitate cu reprezentările de grup care reies din diverse surse: contactul direct prin călătorii, simple legende sau relatări verificabile, opere ştiinţifice sau de ficţiune, articole de presă tratând tematici diverse, manuale şcolare, almanahuri etc. Britanicii şi americanii nu au fost identificaţi drept cele mai remarcabile figuri ale alterităţii de către mentalitatea românească a epocii moderne, dar au fost cu siguranţă percepuţi în mod distinct faţă de alţi străini. În ciuda distanţei culturale şi/sau geografice dintre Transilvania, Valahia şi Moldova, pe de o parte, şi Marea Britanie şi Statele Unite ale Americii, pe de altă parte, spre sfârşitul secolului al XIX-lea românii de rând au fost capabili să îmbine informaţii provenind dintr-un spectru larg de surse şi să le transforme în descrieri realiste ale acestor două ţări şi ale locuitorilor acestora. Procesul definirii Celuilalt a combinat tendinţe diacronice şi sincronice, ficţiunea şi faptele, stereotipuri şi adevăr. Sintetizând munca realiazată de cercetători precedenţi, prezentul studiu oferă o imagine de ansamblu a modurilor în care Marea Britanie şi Statele Unite ale Americii au fost percepute de către români pe parcursul secolelor XVIII-XIX.

Keywords: imagology, ethnic representations, alterity figures, Great Britain, United States of America, 18th-19th centuries.
CC BY-SA License (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)

Full text in pdf: https://balticnordic.hypotheses.org/files/2022/12/08.Mehedinti.pdf

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search