Forging a Socialist Homeland from Multiple Worlds: North American Finns in Soviet Karelia 1921-1938

Kitty Lam

Michigan State University, E-mail: lamkitt1@msu.edu

Doi number: 10.53604/rjbns.v2i2_5

Abstract:
In the early 1930s, the Soviet Union recruited an estimated 6,000 Finns from North America to augment the number of skilled workers in the recently established Karelian Autonomous Republic. Using migrants’ letters and memoirs held at the Immigration History Research Center, this essay examines how these North American Finns adapted and responded to fluctuating policies in the Soviet Union that originally flaunted the foreign workers as leaders in the Soviet modernization drive and as the vanguard for exporting revolution, but eventually condemned them as an enemy nation to be expunged. It also analyzes the extent to which these immigrants internalized ‘building socialism’ as part of their encounter with Soviet Karelia. Such an exploration requires assessing how these settlers’ ideological adaptation affected their experiences. This paper argues that by placing the North American Finns’ experience in the wider context of Soviet state building policies, these migrants’ identity formation involved participation in, avoidance of, and opposition to the terms of daily life that emerged within the purview of building socialism.

Rezumat:
La începutul anilor ’30, Uniunea Sovietică a recrutat un număr estimat la 6.000 de finlandezi din America de Nord pentru a mări numărul de muncitori calificaţi din Republică Autonomă Kareliană recent constituită. Prin folosirea scrisorilor şi memoriilor imigranţilor păstrate la „Centrul pentru Cercetarea Istoriei Imigraţiei” (Immigration History Research Center), acest articol examinează modalitatea în care aceşti finlandezi nord-amerciani s-au adaptat şi au răspuns politicilor fluctuante din Uniunea Sovietică care iniţial i-au prezentat pe muncitorii străini drept lideri ai avântului sovietic de modernizare şi ca avangardă în vederea exportului de revoluţie, iar apoi i-au condamnat ca pe o naţiune inamică care trebuie eliminată. Articolul analizează, de asemenea, măsura în care aceşti imigranţi au interiorizat „construcţia socialismului” ca parte a întâlnirii lor cu Karelia Sovietică. O asemenea investigaţie necesită evaluarea modului în care adaptarea ideologică a acestor imigranţi le-a afectat experienţele lor de viaţă. Acest material argumentează că prin plasarea experienţei finlandezilor nord-americani în contextul mai larg al politicilor sovietice de construcţie statală, formarea identităţii acestor imigranţi a implicat concomitent participarea, evitarea şi opoziţia faţă de situaţiile vieţii cotidiene născute în procesul de construcţie a socialismului.

Keywords: Finns; migration; socialism; nationalities; Karelia; Soviet Union; Stalinism; Finnish-Americans

https://balticnordic.hypotheses.org/files/2018/12/07.-Lam.pdf

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search