Fly in amber? Nordic-Balkan citizen diplomacy and cultural connections then and now

Dorijan Hajdu
University of Belgrade, E-mail: dorijan.hajdu (at) fil.bg.ac.rs
Sabira Ståhlberg
Independent researcher, E-mail: hallo (at) coloritrf.eu

DOI number: 10.53604/rjbns.v12i2_2.

Dorijan Hajdu, Sabira Ståhlberg (2020), A fly in amber? Nordic-Balkan citizen diplomacy and cultural connections then and now. RJBNS 12(2), 7-48. DOI: 10.53604/rjbns.v12i2_2. https://balticnordic.hypotheses.org/files/2020/12/04.-Hajdu-Stahlberg.pdf

Abstract
Active citizen diplomacy and cultural connections between the Nordic countries and the Balkans date their beginnings to the eighteenth century. The contacts between ordinary people in Finland and Bulgaria, Sweden and Serbia are a little researched but important aspect of the common history of Europe, created not by states or officials, but by individuals and associations. In the first period until World War II, cultural actors such as writers and artists contributed to the dialogue, but after the change of regimes in Bulgaria and Yugoslavia, cultural friendship associations maintained non-formal connections beside the official diplomatic relations. Individual contacts were scarce and exchange mainly channeled through these structures. Today, the politics have changed, but where does citizen diplomacy stand? The role of associations has been significantly reduced in comparison with the Communist era and the friendship model appears antiquated in the time of Internet, increasing individual tourism and growing possibilities for cultural exchange within the European Union framework. This historical overview and conceptual article argues that both a fresh approach and a critical review about citizen diplomacy are needed. Looking in the rear-mirror of the past and into the present and future, it becomes clear that earlier relations and today’s contacts must be mapped out to a larger extent than has ever been done before.
Rezumat
Diplomația cetățenească activă și conexiunile culturale dintre țările nordice și Balcani datează din secolul al XVIII-lea. Contactele dintre oamenii obișnuiți din Finlanda și Bulgaria, Suedia și Serbia sunt aspecte mai puțin cercetate, dar importante ale istoriei comune a Europei, fiind inițiate nu de state sau oficiali, ci de persoane și asociații. În prima perioadă, până la cel de-al doilea război mondial, actori culturali precum scriitori și artiști au contribuit la acest dialog, dar după schimbarea regimurilor din Bulgaria și Iugoslavia, asociațiile de prietenie culturală au menținut conexiuni non-formale, pe lângă relațiile diplomatice oficiale. Contactele individuale au fost rare și schimbul a fost canalizat în principal prin aceste structuri. Astăzi, politica s-a schimbat, dar unde se află diplomația cetățenească? Rolul asociațiilor a fost redus semnificativ în comparație cu era comunistă, iar modelul de prietenie pare învechit în era internetului, sporirii turismului individual și creșterii posibilităților de schimb cultural în cadrul Uniunii Europene. Această prezentare istorică și articolul conceptual reprezintă o pledoarie pentru o abordare nouă, dar și pentru o revizuire critică a diplomației cetățenești. Privite prin oglinda trecutului, dar și a prezentului și a viitorului devine evident faptul că relațiile întreținute în trecut și contactele de astăzi trebuie să fie cartografiate într-o măsură mai mare decât s-a făcut până acum.
Keywords: citizen diplomacy; cultural exchange; friendship societies; Bulgaria; Finland; Sweden; Serbia
CC BY-SA License (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)
This paper has been presented at the Eleventh International Conference on Baltic and Nordic Studies in Romania: ReThinking Europe in Scandinavia and the Baltic Sea region, hosted by the Romanian Association for Baltic and Nordic Studies, May 28–29, 2020.

Full text in pdf: https://balticnordic.hypotheses.org/files/2020/12/04.-Hajdu-Stahlberg.pdf

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search