Finnish language teaching through improvisation – conforming the educational values within an improvisational frame

Anja Keränen

Ph.D. student, University of Tampere, E-mail: keranenanjaelisabeth@gmail.com

DOI number: 10.53604/rjbns.v11i2_5

Anja Keränen (2019), Finnish Language Teaching through Improvisation – Conforming the Educational Values within an Improvisational Frame. RJBNS 11(2), 63-78. DOI: 10.53604/rjbns.v11i2_5. https://balticnordic.hypotheses.org/files/2020/08/07.-Keränen.pdf

AbstractRezumat
In my article, I examine the moments of gaps or pauses in improvisational scenes used in a Finnish language as a foreign language class. In my research I use different improvisational exercises and techniques (e.g. Johnstone 1981; 1999) when teaching Finnish as a second language. My pedagogical aim is to improve Finnish students’ communicational skills in different kind of improvised settings.  My research focuses on teaching Finnish as a foreign language in a Romanian university using improvisation theatre as a method in language teaching. I start from some values of Finnish educational system, such as equity, flexibility, creativity, teacher professionalism and trust (Sahlberg 2007). I compare how these values are conformed within an improvisational frame in a second language class. I present three examples from two different drama courses and I show through these examples how students contemplate with delicate, shameful and radical moments or pauses within their improvisational interaction in the classroom. My aim is to show how the teachers repeatedly accept the students’ ideas based on the rules of improvisation (Johnstone 1981; 1999) and how this positive freedom of improvisation (Peters 2009) shows similarity with the values of the Finnish educational system. În articolul meu cercetez momentele breșelor sau pauzelor din scenele de improvizație folosite într-o oră de limbă finlandeză ca limbă străină. În cercetarea mea folosesc diferite exerciții și tehnici de improvizație (de exemplu, Johnstone 1981; 1999) în predarea finlandezei ca a doua limbă. Scopul meu pedagogic este de a îmbunătăți abilitățile de comunicare ale studenților de finlandeză în diferite tipuri de scene improvizate. Cercetarea mea se concentrează asupra predării limbii finlandeze ca limbă străină într-o universitate românească, folosind teatrul de improvizație ca metodă de predare a limbilor străine. Încep prin a enunța câteva valori ale sistemului educațional finlandez, cum ar fi echitatea, flexibilitatea, creativitatea, profesionalismul profesorului și încrederea (Sahlberg 2007). Compar modul în care aceste valori se potrivesc unui cadru de improvizație dintr-o oră de limbi străine. Prezint trei exemple din două cursuri de dramă diferite și arăt prin aceste exemple cum studiază studenții cu momente sau pauze delicate, rușinoase și radicale în interacțiunea lor improvizațională din clasă. Scopul meu este să arăt cum profesorii acceptă în mod repetat ideile studenților pe baza regulilor de improvizație (Johnstone 1981; 1999) și cum această libertate pozitivă de improvizație (Peters 2009) prezintă similitudini cu valorile sistemului educațional finlandez.
Keywords: improvisation; second language acquisition; applied linguistics; Finnish as a second language; Finnish educational system
CC BY-SA License (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)
This paper was presented at the 10th International Conference on Baltic and Nordic Studies in Romania entitled Dissent versus Conformism in the Nordic, Baltic and Black Sea Areas, “Ovidius” University of Constanţa, 6-8 June 2019.

Full text in pdf: https://balticnordic.hypotheses.org/files/2020/08/07.-Keränen.pdf

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search