Epp Annus, Soviet Postcolonial Studies: A View from the Western Borderlands

Silviu Miloiu
The Romanian Association for Baltic and Nordic Studies & Valahia University of Târgoviște, E-mail: silviu.miloiu(at)valahia.ro

DOI number: 10.53604/rjbns.v12i1_9

Silviu-Marian Miloiu (2020), Epp Annus, Soviet Postcolonial Studies: A View from the Western Borderlands. RJBNS 12(1), 131-136. DOI: 10.53604/rjbns.v12i1_9. https://balticnordic.hypotheses.org/files/2020/11/The-Romanian-Journal-for-Baltic-and-Nordic-Studies-12-1-2020.pdf

Abstract
The core approach of the work deals with postcolonial studies and the geographical reference area of “Western Borderlands”, which largely consists of Eastern and East Central Europe. However, the Baltic states stand at the focus of the analysis and as such they are devoted the largest share of the eight chapters of the book. Colonialism, coloniality, and post-colonial are insightfully analyzed in the monograph and the author blends them to concepts such as colonial subject positions and colonial ideology. How to behave properly, what one could speak or do in public and what one instantly felt was forbidden, what could be published and what was rather to be shelved established certain boundaries between the conceivable and the inconceivable. Everything was driven by the colonial ideology which Annus defines as “a system of beliefs and corresponding statements that motivate and guide colonial discourse”. Spotlighting both colonial subject positions and colonial ideology and further encompassing the notion of colonization in the meaning of “territorial acquisition” and “system of domination”, the book is clearly operating in an innovative conceptual framework which turns it into a vital contribution in colonial/postcolonial studies.
Rezumat
Abordarea fundamentală a lucrării se integrează în sfera studiilor postcoloniale și a regiunii geografice pe care o denumește „zona occidentală de frontieră” a Uniunii Sovietice, în care situează cea mai mare parte a Europei Centrale și de Răsărit. Cu toate acestea, statele baltice se află în centrul analizei și, ca atare, acestora le este dedicată cea mai mare parte a celor opt capitole ale cărții. Colonialismul, colonialitatea și post-colonialismul sunt analizate cu minuțiozitate semantică în monografie, acestora fiindu-le asociate concepte precum statusul supusului colonial și ideologia colonială. Cum să te comporți corect, ce se putea discuta sau face în public și ce era perceput instantaneu ca fiind interzis, ce se putea publica și ce era mai bine să fie ținut la sertar au stabilit anumite limite între posibil și imposibil. Toate acestea erau guvernate de ideologia colonială, pe care Annus o definește ca „un sistem de credințe și afirmații corespunzătoare care motivează și ghidează discursul colonial”. Evidențiind atât pozițiile subiectului colonial, cât și ideologia colonială și integrând noțiunea de colonizare în sensul „achiziției teritoriale” și a „sistemului de dominație”, cartea operează în mod clar într-un cadru conceptual inovator care o transformă într-o contribuție vitală în studiile postcoloniale.
Keywords: Epp Annus; post-colonial research; Western borderlands; colonial subject positions; colonial ideology.
CC BY-SA License (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)

Ful text in pdf: https://balticnordic.hypotheses.org/files/2020/11/11.-Miloiu-review-1.pdf

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search