Dissenting narratives of identity in Saami, Meänkieli and Kven literatures

Enikő Molnár Bodrogi

Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, Email: mbeniko(at)gmail.com

DOI number: 10.53604/rjbns.v11i1_3

Enikő Molnár Bodrogi (2019), Dissenting narratives of identity in Saami, Meänkieli and Kven literatures. RJBNS 11(1), 19-55. DOI: 10.53604/rjbns.v11i1_3. https://balticnordic.hypotheses.org/files/2019/10/05.-Bodrogi.pdf

AbstractRezumat
In this study, I analyse the interconnections between language and identity in the literatures written in minority languages in Fennoscandia (Meänkieli, Saami and Kven). I concentrate on authors who write in their native languages (as well), and who can move between minority and majority language both as ordinary people and as writers. These literatures are small bodies, because there is a small number of people who can still read and write these languages. Minority literatures often deal with the relationship between minority and majority (dominant) cultures describing them by means of power relations. In the minority literatures I am going to deal with past, reconstructed on the horizon of the present, vizualised in a narrative frame, represeting an integral part of the minority writers’ great narratives, whose aim is to write their own minority histories, as opposed to the official ones. When examining the works of Fennoscandian minority writers, we can notice many a time that they build their own life-stories into the past recalled for the sake of community. In my study, I analyse some important elements of the writers’ narrative-building. I will be looking for answers for the following questions: What kind of power relations determine the life of the given minorities? How do they relate to different borders in their everyday life? How firm the virtual borders created by minority and majority populations are and what kind of consequences crossing borders has. As the theoretical basis of the lecture is concerned, I analyise the topic from the perspective of microhistorical research and the psychological study of identity and stigma. În acest studiu, voi analiza interconexiunile între limbă și identitate, așa cum apar în literatura fennoscandiană (din Finlanda și Scandinavia), scrisă în limbile minoritare (meänkieli, saami și kvenă). Voi focusa în special asupra acelor autori care scriu (și) în limba lor maternă și posedă dexteritatea de a se mișca liber între limba majoritară și cea minoritară, atât în viața de zi cu zi, cât și în calitatea lor de scriitor. Aceste literaturi prezintă corpusuri mici, deoarece sunt relativ puțini cei care mai scriu și citesc în limbile date. Literaturile minoritare se ocupă deseori de relațiile dintre culturile minoritare și cele majoritare (dominante), oglindindu-le prin relațiile de autoritate. Critica postcolonială este un punct de plecare provocator și captivant în același timp, în ceea ce privește autoritatea și supunerea. În literaturile minoritare mă voi ocupa de trecutul reconstruit pe orizontul prezentului, vizualizat sub formă narativă, reprezentând parte integrantă a narativei mari ce aparține scriitorilor minoritari al căror țel este să-și scrie propria lor istorie minoritară, în contrast cu cele oficiale. Examinând scriitorii minoritari din Fennoscandia, se poate observa că, în numeroase cazuri, ei încorporează întâmplări personale în trecutul comun, redeșteptându-le de dragul comunității. Voi analiza în studiul meu elemente importante de construire a narativei, folosite de acești scriitori. De asemenea, voi căuta răspuns la următoarele întrebări: ce fel de relații de autoritate determină minoritățile date; în ce fel se raportează la diferitele granițe, limite în viața de zi cu zi; cât sunt de solide granițele virtuale create de minoritate și majoritate și ce fel de consecvențe atrage încălcarea acestora. În ceea ce privește bazele teoretice ale prelegerii, voi analiza subiectul din diferite perspective: studiile postcoloniale, cercetările micro-istorice și studierea psihologică a identității și a stigmei.
Keywords: language minority; language majority; identity; social stigma; narrative
CC BY-SA License (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)
This paper has been presented at the 10th International Conference on Baltic and Nordic Studies in Romania entitled Dissent versus Conformism in the Nordic, Baltic and Black Sea Areas, “Ovidius” University of Constanţa, 6-8 June 2019.

Full text in pdf: https://balticnordic.hypotheses.org/files/2019/10/05.-Bodrogi.pdf

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search