Dissent and Conformism: Individual Posture and Search for Universal Criteria – Possibilities of Choice

Gintaras Druckus

Kaunas Regional State Archives, E-mail: g.druckus@archyvai.lt

DOI number: 10.53604/rjbns.v11i2_7

Gintaras Druckus (2019), Dissent and Conformism: Individual Posture and Search for Universal Criteria – Possibilities of Choice . RJBNS 11(2), 121-132. DOI: 10.53604/rjbns.v11i2_7. https://balticnordic.hypotheses.org/files/2020/08/09.-Druckus.pdf

Abstract
The aim of the report is to introduce the author‘s point of view concerning the dilemma between dissent and conformism based on Lithuanian investigations and archival documents. The prevailing chronological frames are defined by the fifth decade of the twentieth century up to second decade of the twenty-first century. The report seeks to answer the following questions: 1) is it possible to define universal criteria for dissent and conformism investigation? Is it possible to draw a clear line between such converging meanings as resistance and dissent, dissent and conformism, conformism and obedience, conformism and surrender, conformism and betrayal, conformism and self-sacrifice? Do such dividing lines exist at all? 2) what kind of category dissent and conformism are – legal or moral? In case their nature is legal – then first of all we should talk about (dis)obedience to certain legislative norms and qualify certain activities or stand in the light of law. In case their nature is moral – then we have the case of individual or collective choice in between human values. Though in Lithuania like in a number of other occupied countries dissent and conformism are directly related both: to individual freedom as well to nation and state independence aspirations, the nature of these phenomena lies in the person and his or her personal relationship with the values.  Such a choice should be treated like an inevitable existential exam to every human generation, to each of us.
Rezumat
Scopul acestei analize îl reprezintă elaborarea punctului de vedere al autorului cu privire la dilema disidență versus conformism pe baza investigațiilor lituaniene și a documentelor de arhivă. Cadrele cronologice predominante sunt definite de deceniul al cincilea al secolului al XX-lea și al doilea deceniu al secolului al XXI-lea. Raportul urmărește să răspundă la următoarele întrebări: 1) Este posibil să se definească criterii universale pentru investigarea disidenței și conformismului? Este posibil să se stabilească o linie clară între semnificații atât de convergente precum rezistența și disidența, disensiunea și conformismul, conformismul și supunerea, conformismul și predarea, conformismul și trădarea, conformismul și sacrificiul de sine? Există astfel de linii de diviziune? 2) ce fel de categorii sunt disidența și conformismul – juridice sau morale? În cazul în care natura lor este legală, atunci în primul rând ar trebui să vorbim despre (ne) ascultarea de anumite norme legislative, despre o anumită perspectivă asupra unor anumite activități sau despre supunerea în fața legii. În cazul în care natura lor este morală – atunci avem cazul alegerii individuale sau colective între valorile umane. Deși în Lituania, ca și în alte țări ocupate, disidența și conformismul sunt direct legate atât de libertatea individuală, cât și de aspirațiile de independență ale națiunii și ale statului, natura acestor fenomene constă în persoana și relația sa personală cu valorile. O astfel de alegere ar trebui tratată ca un examen existențial inevitabil pentru fiecare generație umană, pentru fiecare dintre noi.
Keywords: Dissent; Conformism; Lithuania;Lithuanian case; personal choice; resistance;
CC BY-SA License (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)
This paper was presented at the 10th International Conference on Baltic and Nordic Studies in Romania entitled Dissent versus Conformism in the Nordic, Baltic and Black Sea Areas, “Ovidius” University of Constanţa, 6-8 June 2019.

Full text in pdf: https://balticnordic.hypotheses.org/files/2020/08/09.-Druckus.pdf

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search