Diplomacy as a lifestyle. Nordic and Russian diplomats as links between their countries and the Romanian area (17th – 19th centuries)

Mihaela Mehedinţi
Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, E-mail: mihaela_mehedinti@yahoo.com

DOI number: 10.53604/rjbns.v5i2_7

Cite: Mihaela Mehedinţi-Beiean (2013), Diplomacy as a lifestyle. Nordic and Russian diplomats as links between their countries and the Romanian area (17th – 19th centuries). RJBNS 5(2), 145-181. DOI: 10.53604/rjbns.v5i2_7. https://balticnordic.hypotheses.org/files/2018/12/09.-Mehedinti.pdf

Acknowledgments
This paper has been presented at the Fourth International Conference on Nordic and Baltic Studies „Empire-building and Region-building in the Baltic, North and Black Sea Areas”, in Constanta, Romania, May 24-26, 2013.

Abstract:
Building large political structures was always closely connected with a fragile balance between military conflicts and peace. Thus, especially in the modern period, diplomats played an extremely important role in managing crisis situations and/or maintaining the status quo. Moreover, they represented the most visible facet of interstate relationships.
During the 17th – 19th centuries, Europe’s tumultuous history, characterised by frequent wars, many of which against the Ottoman Empire, gave the diplomats’ services an inestimable value. In this context, Transylvania, Moldavia and Wallachia usually represented only intermediary points on the route towards the diplomats’ final destination, namely the Turks’ Empire.
The present study aims at revealing the multiple forms of interaction between the Nordic (chiefly Swedish) and Russian diplomats, on the one hand, and the Romanian rulers, on the other hand. In order to achieve this goal, general historical information was intertwined with numerous testimonies pertaining to this special category of foreign travellers, the result being a picturesque depiction of certain typicalities of the diplomatic ceremonial.

Rezumat:
Realizarea de structuri politice mari a fost întotdeauna strâns legată de un echilibru fragil între conflictele militare și pace. Astfel, mai ales în perioada modernă, diplomații au jucat un rol extrem de important în gestionarea situațiilor de criză și / sau menținerea status quo-ului. Mai mult decât atât, ei au reprezentat fațeta cea mai vizibilă a relațiilor interstatale.
Pe parcursul secolelor al XVII-lea – al XIX-lea, istoria tumultoasă a Europei, caracterizată prin războaie frecvente, dintre care multe împotriva Imperiului Otoman, a conferit serviciilor făcute de diplomați o valoare inestimabilă. În acest context, Transilvania, Moldova și Țara Românească au reprezentat, de obicei, doar puncte intermediare pe traseul spre destinația finală a diplomaților, și anume Imperiul Otoman.
Studiul de față își propune să dezvăluie formele multiple de interacțiune dintre diplomații nordici (mai ales suedezi) și ruși, pe de o parte, și domnitorii români, pe de altă parte. Pentru a atinge acest obiectiv, informații generale de istorie au fost intercorelate cu numeroase mărturii referitoare la această categorie specială de călători străini, rezultatul fiind o descriere pitorească a anumitor tipicuri ale ceremonialului diplomatic.

Keywords: diplomacy, Nordic countries, Russia, Romanian Principalities, 17th-19th centuries

https://balticnordic.hypotheses.org/files/2018/12/09.-Mehedinti.pdf
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search