Danish Straits versus Turkish Straits: The Potential Impact of Prospective Russian Oil Exports

Mehmet Efe Biresselioglu
Izmir University of Economics, E-mail: efe.biresselioglu@ieu.edu.tr
Muhittin Hakan Demir
Izmir University of Economics, E-mail: muhittin.demir@ieu.edu.tr
Sinem Dönmez
Izmir University of Economics, E-mail: sinem.donmez@ieu.edu.tr

DOI number: 10.53604/rjbns.v16i2_15

Mehmet Efe Biresselioglu, Muhittin Hakan Demir, Sinem Dönmez (2014), Danish Straits versus Turkish Straits: The Potential Impact of Prospective Russian Oil Exports . RJBNS 6(2), 223-239. DOI: 10.53604/rjbns.v16i2_15. https://balticnordic.hypotheses.org/files/2018/12/17.BiresseliogluDemirDonmez.pdf

Acknowledgements
This paper is based on the presentation made at the Fifth international conference on Baltic and Nordic Studies in Romania A piece of culture, a culture of peace, re-imaging European communities in the North Sea, Baltic Sea and Black Sea regions, hosted by Valahia University of Târgovişte and the Romanian Association for Baltic and Nordic Studies, August 17-19, 2014. Supported by EEA Grants, contract no 4/22.07.2014.

Abstract:
The Danish Straits, which connect Baltic Sea to North Sea as an oil transit choke point, are becoming vastly important as a gateway to Europe for Russian oil exports. In terms of the future source of Russian oil, the country is estimated to hold half of the total Arctic resources. This indicates the forthcoming increase in the importance of Danish Straits in the global energy security. Besides, two additional alternative and important choke points are located in Turkey, which are the Straits of Bosporus and Dardanelles, known as Turkish Straits. These straits are also one of the significant exit points of Russian oil exports but as Russia shifted its direction of oil exports toward Baltic ports, the strategic position of Turkish Straits have been affected from this transition as well. It is an open question whether the Turkish Straits will continue to be the outlet of Russian oil exports or the Danish Straits will take over that position in line with the oil resources development in the Arctic Region. This study aims to analyse the Turkish and Danish Straits and establish their significance in terms of energy security. The current and future oil export strategies of Russia on the existing chokepoints are also discussed, with special emphasis on the potential impacts of Arctic development as Russia continues with the exploration and extraction of Arctic oil resources.


Rezumat:
Strâmtorile daneze, care leagă Marea Baltică de Marea Nordului ca un punct de tranzit petrolier, devin extrem de importante ca poartă de intrare în Europa a exporturilor rusești de petrol. În ceea ce privește sursele viitoare de petrol rusesc, se estimează că țara deține jumătate din resursele arctice totale. Aceasta indică creșterea viitoare a importanței strâmtorilor daneze în ceea ce privește securitatea energetică globală. În plus, două puncte nodale alternative importante sunt amplasate în Turcia, fiind vorba de strâmtorile Bosfor și Dardanele. Aceste strâmtori reprezintă, de asemenea, debușee importante pentru exporturile rusești de petrol, dar cum Rusia a schimbat direcția exporturilor sale de petrol către porturile baltice, poziția strategică a strâmtorilor turcești a fost și ea afectată. Rămâne deschisă întrebarea dacă strâmtorile turcești vor continua să fie o cale de ieșire a exporturilor rusești de petrol sau strâmtorile daneze vor prelua această poziție ca o consecință a evoluției resurselor de petrol din regiunea arctică. Studiul de față dorește să analizeze strâmtorile turcești și daneze și să stabilească semnificația acestora în termeni de securitate energetică. Strategiile actuale și viitoare de export de petrol ale Rusiei prin punctele de tranzit existente sunt discutate, de asemenea, o atenție sporită fiind acordată impactului potențial al evoluțiilor arctice, de vreme ce Rusia continuă explorarea și extracția resurselor de petrol arctice.

Keywords: Energy security, chokepoints, Turkish Straits, Danish Straits, Russia, Arctic Region, oil

https://balticnordic.hypotheses.org/files/2018/12/17.BiresseliogluDemirDonmez.pdf
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search